UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Drugi dan prijave kandidata - upis 2019/20.

Studijski program
Prijavljeno drugi dan
Prijavljeno ukupno

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

6

19

Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom

0

0

Srpska književnost i jezik

7

27

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

3

10

Engleski jezik i književnost

55

137

Nemački jezik i književnost

13

39

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

3

10

Ruski jezik i književnost

8

13

Mađarski jezik i književnost

11

18

Slovački jezik i književnost

0

1

Rumunski jezik i književnost

1

2

Rusinski jezik i književnost

0

0

Istorija

10

31

Pedagogija

28

76

Psihologija

124

322

Sociologija

14

24

Filozofija

3

10

Žurnalistika

37

66

Socijalni rad

35

77

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

8

16

Ukupno

366

898

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu