UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Nostrifikacija stranih školskih isprava
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Prijavljivanje na više studijskih programa
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Smeštaj u studentskim domovima
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
    Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijave kandidata na konkurs

 

Poštovani kandidati,

Dokumentaciju za prijavu na konkurs možete doneti lično ili je neko drugi može doneti umesto Vas. Molimo Vas da prijave ne šalјete poštom jer ih nećemo uvažiti !!!

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije dokumenata-fotokopije ne treba overavati:

    • svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole;
    • diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
    • lična karta (u slučaju čipovane lične karte, potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu)
    • original dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (7.000,00 dinara);

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primlјeni se ne vraćaju !!!

Kandidati su obavezni da na prijemni ispit ponesu sa sobom važeću ličnu ispravu (ličnu kartu ili pasoš).

 

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu