UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
   Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE
  Informator
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis

   

Početna >

Raspored termina i učionica za intervjuisanje kandidata koji su konkurisali na doktorske studije

Studijski program
Datum i vreme
Učionica
 

JEZIK I KNJIŽEVNOST

   
 

INTERDISCIPLINARNE STUDIJE U POLJU DRUŠTVENO HUMANISTIČKIH NAUKA

   
 

ISTORIJA

   
 

PEDAGOGIJA

   
 

METODIKA NASTAVE

   
 

PSIHOLOGIJA

   
 

SOCIOLOGIJA

   
 

FILOZOFIJA

   

 

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu