UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
   Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE
  Informator
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis
  Drugi rok

   

Početna > Upis >

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata na doktorske studije

Poštovani kandidati,

Dokumentaciju za prijavu na konkurs možete doneti lično ili je neko drugi može doneti umesto Vas. Molimo Vas da prijave ne šalјete poštom jer ih nećemo uvažiti !!!

- Konkursni list

- Diplomu sa osnovnih akademskih studija (fotokopiju, original na uvid) sa dodatkom diplome ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama (fotokopija, original na uvid) i original uverenje o položenim ispitima na osnovnim akademskim studijama

- Diplomu sa dodatkom diplome o završenim master akademskim studijama (fotokopiju, original na uvid) ili uverenje o završenim master akademskim studijama(fotokopiju, original na uvid) i original uverenje o položenim ispitima na master akademskim studijama

- Diplomu magistra (fotokopiju, original na uvid)

- Uverenje o položenim ispitima na prethodno završenim magistarskim studijama (original)

- Potvrda o toku studija (ova potvrda se podnosi radi računanja dužine trajanja studija za studente koji su tokom studija imali status mirovanja-original)

- Fotokopija lične karte, u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu (original na uvid)

- Kratku biobibliografiju sa akcentom na stručni i naučni rad

- Priložiti objavljene radove

- Dokaz o uplati naknade na prijavu na konkurs (20.000,00 dinara)

- Dokaz o poznavanju stranog jezika (najmanje nivo B2)

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu