UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
  Konkurs
  Odluka o priznavanju prijemnih ispita
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis > Drugi konkursni rok >

DAN ZA ŽALBE u drugom roku - upis 2019/20.


Studijska grupa
Kancelarija
 

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

 
 

Srpska književnost i jezik

 
 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

 
 

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

 
 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

 
 

Ruski jezik i književnost

 
 

Mađarski jezik i književnost

 
 

Slovački jezik i književnost

 
 

Rusinski jezik i književnost

 
 

Istorija

 
 

Sociologija

 
 

Filozofija

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu