UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa

   

Početna > Upis > Prvi konkursni rok >

Podnošenje prigovora - upis 2019/20.

8. JULI  od 9:00 do 12:00
PODNOŠENJE PRIGOVORA

Kandidat može podneti prigovor na regularnost postupka utvrđenog Konkursom, prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavlјivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Prigovor se podnosi Komisiji za prijemni ispit, na čiji predlog dekan donosi rešenje po prigovoru u roku od 24 sata od prijema prigovora.

Studijska grupa
Učionica/sprat
 

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

334/3

 

Srpska književnost i jezik

339/3

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

308/3

 

Engleski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom-engleski jezik

238/2

 

Nemački jezik i književnost
(Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom-nemački jezik)

213/2

 

Francuski jezik i književnost
(Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom-francuski jezik)

271/2

 

Ruski jezik i književnost
(Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom-ruski jezik)

221/2

 

Mađarski jezik i književnost

254/2

 

Slovački jezik i književnost

245/2

 

Rumunski jezik i književnost

273/2

 

Istorija

301/3

 

Pedagogija

109/1

 

Psihologija

101/1

 

Sociologija

250/2

 

Filozofija

251/2

 

Žurnalistika

200/2

 

Socijalni rad

202/2

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu