Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

2019/20.

***Odsek za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu  organizuje pripremnu nastavu za prijemni ispit.
 
Pripremna nastava će se održati od  27. maja do 7. juna 2019. godine od 10:00-12:30 na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

  • Planirano je ukupno 20 časova nastave. 
  • Prijavljivanje se vrši na tel. 021/459-626 ili na e-mail: lingvist@ff.uns.ac.rs (potrebno je dostaviti ime, prezime, kontakt telefon i mejl  adresu).
  • Naknada za pohađanje pripremne nastave po polazniku iznosi 7.000 dinara.
  • Kao dokaz o uplati, potrebno je na prvi čas doneti kopiju uplatnice. Za uplatu, uplatnicu je potrebno popuniti na sledeći način:

Nalog za uplatu: SVRHA: Priprema za prijemni ispit
                        PRIMALAC: Odsek za srpski jezik i lingvistiku, Filozofski fakultet, Novi Sad
                        ŽIRO RAČUN: 840 – 1712666 – 26
                        BROJ MODELA: 97
                        POZIV NA BROJ: 29-04776

Napomena: Uslov za organizovanje pripremne nastave je minimum 5 polaznika.


***Odsek za srpski jezik i lingvistiku
održavaće besplatne konsultacije sa zainteresovanim kandidatima za upis na studijski program Srpska filologija: Srpski jezik i književnost i Srpski jezik u kontaktu sa slovačkim/mađarskim jezikom u sledećim terminima:

Termin konsultacija
  Kabinet Nastavnik/saradnik

ponedelјak 10:30-11:30

327/ III

dr Nataša Kiš

sreda 11:15-12:15

327/ III

dr Nataša Kiš

četvrtak 11:00-12:00

326/III

dr Isidora Bjelaković

petak 11:15-12:15

326/III

dr Isidora Bjelaković

Kontakt: Dragana Radević
Mail: lingvist@ff.uns.ac.rs
Tel: 021/485-3867

Šef Odseka za srpski jezik i lingvistiku
Prof. dr Dušanka Zvekić-Dušanović


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu