Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za srpsku književnost


OTVORENA VRATA
2018/19.
e-mail: srpskaknj@ff.uns.ac.rs

Odsek za srpsku književnost organizovaće prezentaciju studijskog programa u seminarskoj biblioteci 339/III, 24. februara 2018. u okviru Dana otvorenih vrata.

Odsek za srpsku književnost održaće „Otvorena vrata“, konsultacije sa zainteresovanima za upis, u sledećim terminima:

Nastavnik
Datum Vreme Mesto
 

Jelena Marićević, asistentkinja
Miloš Jocić, asistent

24.03.2018.

11.00-12.00h

seminarska biblioteka 339/III

 

prof. dr Nikola Grdinić
doc. dr Dragolјub Perić

21.04.2018.

11.00-12.00h

seminarska biblioteka 339/III

 

dr Jasmina Jokić, vanr. prof.
doc. dr Sanja Paripović Krčmar

12.05.2018.

11.00-12.00h

seminarska biblioteka 339/III

 

Jelena Marićević, asistentkinja
Miloš Jocić, asistent

26.05.2018.

11.00-12.00h

seminarska biblioteka 339/III

 

prof. dr Nikola Grdinić

ponedelјkom

12.00-13.00h

kabinet
318

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu