Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za sociologiju

2019/20.

Kontakt: Olivera Antić Pejčić
telefon 021/485-3852
e-mail: sociolog@ff.uns.ac.rs

Odsek za sociologiju održavaće besplatne konsultacije sa zainteresovanim kandidatima za upis na studijski program osnovnih studija Sociologije:

Termin konsultacija
Kabinet Nastavnici/Saradnici

9. mart 10.00-12.00

 

doc. dr Dušan Ristić

9. april 10.00-12.00

 

doc. dr Dušan Ristić

11. maj 9.00-12.00

 

doc. dr Marica Šljukić
doc. dr Jovana Čikić

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu