Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Socijalni rad

e-mail: socijalnirad@ff.uns.ac.rs, mskoric@ff.uns.ac.rs

Aktivnosti
Dan
  Vreme  
Mesto

Otvorena vrata

17. 03. 2017.

13.30-15.00

135/I

24. 03. 2017.

13.30-15.00

135/I

25. 03. 2017.

11.15-12.15

P9

21. 04. 2017.

13.30-15.00

135/I

22. 04. 2017.

11.15-12.15

P9

28. 04. 2017.

13.30-15.00

135/I

05. 05. 2017.

13.30-15.00

135/I

12. 05. 2017.

13.30-15.00

135/I

19. 05. 2017.

13.30-15.00

135/I

20. 05. 2017.

11.15-12.15

P9

03. 06. 2017.

11.15-12.15

P9 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu