Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Socijalni rad

2019/20.

Termini konsultacija za prijemni:
Ponedeljak 12-13h - Jovana Škorić
Utorak 11-12h - Jovana Škorić

Poštovani,
obaveštavamo vas da Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u okviru Centra za primenjenu psihologiju (CPP) organizuje PRIPREMNU NASTAVU za prijemni ispit iz psihologije za studije psihologije, pedagogije i socijalnog rada.

Pripremnu nastavu izvode predavači sa Odseka za psihologiju. Pripreme uključuju interaktivna predavanja sa prezentacijama i proverama znanja, kao i završni test (simulacija prijemnog ispita).
 
Predviđena su dva termina (ciklusa) pripremne nastave. Polaznik bira jedan termin koji mu više odgovara.
                        I termin - od 16.03. do 20.04. 2019.
                        II termin - od 11. 05. do 15.06. 2019.

- Pripremna nastava će se odvijati svake subote na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ukupno je planirano 24 časa po ciklusu (6 subota za redom po 4 časa).
- Prijavljivanje se vrši na tel. 021/458-948 ili na e-mail: psiholog@ff.uns.ac.rs.
- Prilikom prijave potrebno je dostaviti 1) ime i prezime, 2) kontakt telefon i imejl adresu i 3) termin za koji želite da se prijavite.
- Naknada za pohađanje pripremne nastave po polazniku iznosi 6.000 dinara.
- Uplatnicu je potrebno popuniti na sledeći način:

             Nalog za uplatu
             SVRHA: Priprema za prijemni ispit
             PRIMALAC: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
             IZNOS:  6.000, 00 dinara  
             ŽIRO RAČUN: 840 – 1712666 – 26
             BROJ MODELA: 97
             POZIV NA BROJ: 3480-04720
Kao dokaz o uplati, potrebno je na prvi čas doneti kopiju uplatnice.

Dobrodošli na pripreme!

Šef Odseka za psihologiju
dr Dušanka Mitrović

Koordinator priprema za prijemni ispit
dr Snežana Tovilović


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu