Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za slovakistiku


e-mail: slovaci@ff.uns.ac.rs
tel. 021/485-38-93, 485-3892

Odsek za SLOVAKISTIKU održaće konsultacije sa zainteresovanim za upis  u sledećim terminima:

Dežurni nastavnik
termin   kabinet

 

dr Jarmila Hodolič, redovni profesor

četvrtkom 12:00-13:00
hodolic.jarmila@ff.uns.ac.rs

245/2

 

 

dr Ana Makišova, vanredni profesor

    utorkom 13:00-14:00    
makisova@ff.uns.ac.rs

244/2

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu