Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za rusinistiku

Kontakt: Dragana Radević
e-mail: ruski@ff.uns.ac.rs
tel. 021/485-3867

Aktivnosti
Dan
Vreme Mesto Nastavnici/Saradnici

OTVORENA VRATA

25. 3. 2017.   

10:00-13:00

204

dr Mihajlo Fejsa
mr Ksenija Segedi

22. 4. 2017.

10:00-13:00

204

dr Stevan Konstantinović
msr Ana Rimar

6. 5. 2017.

10:00-13:00

204

dr Janko Ramač
msr Aleksandar Mudri

  

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu