Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za psihologiju

Kontakt: Jasna Milošević
e-mail: psiholog@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/458-948

Dani otvorenih vrata Odseka za psihologiju:

doc. dr Jelena Šakotić-Kurbalija
03. maj i 24. maj
Vreme: 16.15 - 17.15, kabinet 135

Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u okviru Centra za primenjenu psihologiju (CPP) organizuje pripremnu nastavu za prijemni ispit iz psihologije za studije psihologije, pedagogije i socijalnog rada.
 
Predviđena su dva termina nastave (polaznik bira jedan koji mu više odgovara):
                   I termin - od 18.03. do 22.04. 2017.
                   II termin - od 06. 05. do 10.06. 2017.

  • Pripremna nastava će se odvijati svake subote, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ukupno je planirano 24 časa po ciklusu.
  • Prijavljivanje se vrši na tel. 021/458-948 ili na e-mail: psiholog@ff.uns.ac.rs (potrebno je dostaviti ime, prezime, kontakt telefon, kao i termin za koji želite da se prijavite).
  • Naknada za pohađanje pripremne nastave po polazniku iznosi 6.000 dinara.
  • Kao dokaz o uplati, potrebno je na prvi čas doneti kopiju uplatnice. Za uplatu, uplatnicu je potrebno popuniti na sledeći način:

Nalog za uplatu:               SVRHA: Priprema za prijemni ispit
                                        PRIMALAC: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
                                        ŽIRO RAČUN: 840 – 1712666 – 26
                                        BROJ MODELA: 97
                                        POZIV NA BROJ: 3480-04720

Šef Odseka za psihologiju
Dr Dejan Pajić

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu