Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za istoriju

2018/19.
Kontakt: Jelena Trivunić Malešević
e-mail: istorija@ff.uns.ac.rs
tel. 021/485-3860

Dani otvorenih vrata na Odseku za istoriju

kod dr Miroslava Pavlovića - utorkom 12.00-13.00 i petkom 10.00-11.00, 349

kod msr Attile Pfeifera - četvrtkom 12.00-13.00  i petkom 12.30-13.30, kab. 355 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu