Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Pripremna nastava >

Odsek za hungarologiju

2019/20.
Kontakt: Valerija Milanović
e-mail: hungar@ff.uns.ac.rs
tel. 021 485 3878

Osnovne akademske studije MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Aktivnosti
Dan
Vreme Mesto Nastavnici/Saradnici

OTVORENA
VRATA

30. 03. 2019.

10:00–14:00

322 

dr Erika Bence, dr Marija Pastor-Kiči, dr Ilona Rajšli, dr Čila Utaši

*

15. 04. 2019.

14:30–16:00

322 

dr Aniko Novak

18. 05. 2019.

10:00–14:00

322

dr Erika Bence
dr Ilona Rajšli

KONSULTACIJE
SA
KANDIDATIMA

ponedeljak

13:00–14:00

255

dr Bence Erika

 

četvrtak

13:30–14:30

262

dr Pastor-Kiči Marija

utorak

11:00–12:00

262

dr Rajšli Ilona

sreda

15:00–16:00

255

dr Utaši Čila

 

Radni dan

9:00–12:00

M11

Valerija Milanović

 

PRIPREMNA NASTAVA

 ne održava se

CENA*

*Uz saglasnost Saveta Filozofskog fakulteta.
*U okviru Dana otvorenih vrata biće održana priprema za prijemni i probni test za prijemni ispit

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu