UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Izbor stranog jezika

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE
  Informator
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis

   

Početna >

Informator - DS Sociologija


Doktorske studije Sociologije mogu upisati studenti koji su stekli zvanje na osnovnim studijama prema starom Zakonu, master studijama ili magistarskim studijama iz oblasti sociologije ali i studenti koji su zvanja stekli na jednoj od sledećih studijskih grupa na fakultetima društvenih nauka: filozofija, političke nauke, psihologija, istorija, ekonomija, pravo, žurnalistika – ovi studenti  moraće da polože razliku ispita iz sledećih predmeta: Uvod u sociologiju, Sociološke teorije, Opšta sociologija, Sociološki metod i jedna posebna sociologija, po vlastitom izboru.

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu