UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Izbor stranog jezika

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE
  Informator
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis

   

Početna >

Informator - DS Metodika nastave


Srodne naučne oblasti za studijski program: Metodika nastave su: Društveno-humanističke nauke (istorijske, arheološke i klasične nauke, pedagoške i andragoške nauke, psihološke nauke, sociološke nauke, filozofija i filološke nauke).


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu