Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Informator >
STUDIJSKI PROGRAM: SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK
Naziv diplome: DIPLOMIRANI FILOLOG (SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK)

Ispit se sastoji iz pismenog dela (obrada zadate teme prema priloženom programu ili iz teksta), testa i usmene provere znanja.

Uspeh na testu boduje se sa maksimalno 10 bodova. Svaki tačan odgovor nosi po jedan bod.

Uspeh iz pismenog dela ispita boduje se sa:
nedovolјan                              0 bodova
dovolјan                                  5 bodova
dobar                                       9 bodova
vrlodobar                              15 bodova
odličan                                   20 bodova

Uspeh iz usmenog dela ispita boduje se:
nedovolјan                                0 bodova
dovolјan                                   8 bodova
dobar                                       15 bodova
vrlo dobar                               23 boda
odličan                                    30 bodova

Usmeni deo sastoji se iz:
NARODNA KNJIŽEVNOST: Sunce se devojkom ženi, Lepi Ive, Jelenak i košutica, U Milice duge trepavice (Srpska devojka), Smrt majke Jugovića, Dioba Jakšića, Uroš i Mrnjavčevići, Banović Strahinja, Kosovka devojka, Marko pije uz ramazan vino, Ropstvo Janković Stojana, Početak bune protiv dahija, Ženidba Milića barjaktara, Hasanaginica, Aždaja i carev sin, Nemušti jezik, Devojka brža od konja, Zlatna jabuka i devet paunica, Dela narodne književnosti o Svetom Savi.
KNJIŽEVNOST STAROG VEKA: Ep o Gilgamešu, Ilijada -odlomci, Biblija - iz Starog zaveta: legenda o potopu, iz Novog zaveta: beseda na Gori i stradanje i vaskrsenje Hristovo (iz Jevanđelja po Mateji ), Sofokle: Antigona.
SREDNJOVEKOVNA KNJIŽEVNOST: Sava Nemanjić: Žitije svetog Simeuna (odlomak o Nemanjinoj smrti), Teodosije: Žitije svetog Save (odlomci), Jefimija: Pohvala knezu Lazaru, Despot Stefan Lazarević: Slovo ljubve .
HUMANIZAM I RENESANSA: Dante Aligijeri Aliigijeri: Božanstvena komedija (Pakao), Frančesko Petrarka: Kanconijer, Viljem Šekspir: Romeo i Julija i Hamlet, Migel de Servantes: Don Kihot, Marin Držić: Dundo Maroje.
BAROK, KLASICIZAM I PROSVETITELJSTVO : Gavril Stefanović Venclović (pesme, legende, besede), Ivan Gundulić: Osman, (odlomci), Žan Batist Poklen Molijer: Tvrdica, Dositej Obradović: Pismo Haralampiju, Život i priključenija , (I deo), Jovan Sterija Popović: Tvrdica.
ROMANTIZAM: Viktor Igo: Predgovor Kromvelu, DŽordž Gordon Bajron: Putovanje Čajlda Harolda (odlomci), Georg Fridrih Gete: Faust, Edgar Alan Po: (izbor iz poezije ili proze), Aleksandar Sergejević Puškin: Evgenije Onjegin, Vuk Stefanović Karadžić: Žitije hajduk-Veljka Petrovića, Vuk – sakupljač narodnih umotvorina, književni kritičar i polemičar, Srpski rječnik (izbor), Petar Petrović Njegoš: Gorski vijenac, Branko Radičević: Đački rastanak, Kad mlidijah umreti, Đura Jakšić: Na Liparu, Otadžbina , Jovan Jovanović Zmaj: Đulići, Đulići uveoci , satirična pesma po izboru, Laza Kostić: Santa Maria della salute, Među javom i med snom, Ivan Mažuranić: Smrt Smail age Čengića .
REALIZAM: Onore De Balzak: Čiča Gorio, Nikolaj Vasiljević Gogolj: Revizor, ili Šinjel, Lav Nikolajevič Tolstoj: Ana Karenjina ili Rat i mir, Jakov Ignjatović: Večiti mladoženja, Milovan Glišić: Glava šećera, Laza Lazarević: Prvi put sa ocem na jutrenje , Vetar, Radoje Domanović: Danga, Vođa, Simo Matavulj: Povareta, Stevan Sremac: Zona Zamfirova, Branislav Nušić: Narodni poslanik, Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Braća Karamazovi i Zločin i kazna.
MODERNA: Šarl Bodler: Albatros, Veze, Artur Rembo: Ofelija, Stefan Malarme: Labud, Pol Verlen: Mesečina, Anton Pavlovič Čehov: Tuga , Ujka Vanja, Vojislav Ilić: Sivo sumorno nebo, U poznu jesen, Zapušteni istočnik, Aleksa Šantić: Pretprazničko veče, Veče na školju, Moja otadžbina, Jovan Dučić: Suncokreti, Jablanovi, Zalazak sunca, Milan Rakić: Dolap, Jasika , Iskrena pesma, Vladislav Petković Dis: Možda spava, Tamnica, Nirvana, Sima Pandurović: Svetkovina, Rodna gruda, Antun Gustav Matoš: Jesenje veče, Noturno, Borislav Stanković: Nečista krv, U noći, Koštana, Petar Kočić: Jazavac pred sudom, Mračajski proto, Franc Kafka: Proces.
KNJIŽEVNOST IZMEĐU DVA RATA: Vladimir Majakovski: Oblak u pantalonama, Frederiko Garsija Lorka: Romansa mesečarka, Rebindranat Tagora: Gradinar, Ernest Hemingvej: Starac i more, Milutin Bojić: Plava grobnica, Dušan Vasiljev: Čovek peva posle rata, Tin Ujević: Svakidašnja jadikovka, Momčilo Nastasijević: Tuga u kamenu, Miloš Crnjanski: Sumatra, Stražilovo, Seobe , Ivo Andrić: Put Alije Đerzeleza, Most na Žepi, Ex ponto, Miroslav Krleža: Gospoda Glembajevi , Veljko Petrović: pripovetka po izboru, Rastko Petrović: Ljudi govore, Isidora Sekulić: Gospa Nola, izbor iz eseja.
POSLERATNA KNJIŽEVNOST: Alber Kami: Stranac, Horhe Luis Borhes: Čekanje, Vasko Popa: Kora, Kalenić, Manasija, Stevan Raičković: Kamena uspavanka, (izbor), Miodrag Pavlović: Rekvijem, Naučite pjesan, izbor iz kritika i eseja, Ivo Andrić: Razgovor sa Gojom, Na Drini ćuprija, Prokleta avlija, Dobrica Ćosić: Koreni, Vreme smrti, Vladan Desnica: Proljeća Ivana Galeba, Vilijam Fokner: Buka i bes, Branko Miljković: Vatra i ništa, Desanka Maksimović: Tražim pomilovanje, Meša Selimović: Derviš i smrt, Aleksandar Tišma: Upotreba čoveka, Oskar Davičo: Hana, Samjuel Beket: Čekajući Godoa, Ranko Marinković: Ruke, Danilo Kiš: Rani jadi, Enciklopedija mrtvih, Borislav Pekić: Čovek koji je jeo svoju smrt, David Albahari: Šetnja pored reke, Dušan Kovačević: Balkanski špijun , Mihil Bulgakov: Majstor i Margarita, Milorad Pavić: Hazarski rečnik. Izbor iz savremene proze (Šćepanović, Pekić, Albahari, Bulatović ...). Izbor iz svetske lirike 20. veka (Rilke, Odn, Selan Prever, Pasternak, Ahmatova, Cvetajeva, Brodski, Sengor, Sajfert...). Izbor iz savremene srpske lirike (Ivan V. Lalić, Matija Bećković, Milosav Tešić, Rajko Petrov Nogo...)

TEORIJA KNJIŽEVNOSTI: Na navedenim delima ponavljaju se, proširuju, usvajaju i sistematizuju osnovni književni pojmovi.
UMETNOST – pojam, vrste, osobenosti, odnosi među umetnostima. Književna umetnost – pojam, podele, osobenosti. Književni rodovi i vrste. Književno (umetničko) delo – pisac (umetnik). Primalac - (čitalac, slušalac, gledalac). Nauka o književnosti – pojmovi (književna kritika, teorija književnosti, istorija književnosti).
LIRIKA – pojam. Struktura lirske pesme, tema, motivi, kompozicija, ritmička organizacija, jezik i stil. Lirske vrste u usmenoj i pisanoj književnosti – osnovne odlike (mitološke, obredne, običajne, porodične, posleničke, ljubavne, elegične, ditiramb, sonet, sonetni venac). Analiza lirske pesme.
PESNIČKI JEZIK – standardni jezik (odnos). Osnovne odlike pesničkog jezika. Epitet, personifikacija, poređenje, kontrast, antiteza, slovenačka antiteza, metafora, hiperbola, gradacija. Simbol i alegorija, analiza moderne lirske pesme. Ritam glasova, slogova, reči, govornih celina, stihova, strofa, pauze, trohejski i jampski ritam. Stih – vrste. Slik ili rima – vrste.
EPIKA – pojam. Struktura epskog dela: tema, kompozicija, lik, jezik i stil. Epska poezija i proza u usmenoj i pisanoj književnosti – osnovne odlike (epska pesma, ep, mit, legenda, bajka, basna, zagonetka, pripovetka, roman). Analiza epskog dela.
LIRSKO-EPSKA poezija – pojam, osnovne odlike (balada, romansa, poema). Analiza lirsko-epske pesme.
DRAMA – pojam. Drama kao književni rod i drugi rodovi (lirika i epika). Drama i pozorište: drama kao književno i scensko delo. Struktura dramskog dela: dramska lica, didaskalije, monolog, dijalog. Kompozicija dramskog dela: dramska radnja, jedinstvo dramske radnje, dramski sukob, dramska napetost. Faze razvoja dramske radnje: ekspozicija, zaplet, kulminacija, peripetija, rasplet. Čin, slika, prizor (scena), i dramska situacija. Dramske (scenske) vrste. Analiza dramskog (scenskog) dela. Scenski jezik: vizuelni, i akustički scenski znakovi; publika (gledaoci, glumac, reditelj, režija, lektor, scenograf i kostimograf).

BIOGRAFIJA, AUTOBIOGRAFIJA I PUTOPIS, KNJIŽEVNA KRITIKA, STUDIJA, ESEJ: Osnovna informacija o savremenim metodološkim pristupima književnosti (pozitivizam, ruski formalisti, fenomenološki pristup, nova kritika u Engleskoj i Americi, učenje o interpretaciji, psihoanalitička i arhetipska škola). Kritika, strukturalizam, teorija recepcije i sociologija književnosti.

Literatura
1. Dragiša Živković, Teorija književnosti (sva izdanja).
2. Ljiljana Nikolić i Bosiljka Milić, Čitanka sa književno-teorijskim pojmovima za I, II, III, IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd i Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad.
3. Jovan Deretić, Kratka istorija književnosti BIGZ, Beograd .
4. Jovan Deretić i Marija Mitrović, Istorija jugoslovenske književnosti za I, za II razred srednje škole.

Napomena
Književna dela predviđena ovim programom jesu obavezna lektira za prijemni ispit.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu