UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Izbor stranog jezika

 

UPIS MASTER STUDIJE

  Informator
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis
  Obaveštenje kandidatima

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna >

Informator - MAS Srpska filologija: Srpski kao strani


Na studijski program master akademskih studija Srpska filologija: Srpski kao strani jezik mogu se upisati lica koja su završila osnovne akademske studije iz oblasti srpskog jezika i književnosti, srpskog jezika i lingvistike, srpske filologije u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom i srodnih filoloških oblasti, obima 240 ESPB. 

Poseban uslov za upis na studijski program za lica koja su ekvivalentne osnovne akademske studije završila u inostranstvu je poznavanje srpskog jezika na nivou C2 (Zajednički evropski okvir poznavanja jezika).

Proveru znanja srpskog jezika obavlјa Centar za srpski jezik kao strani (http://www.srpski-strani.com/kontakt.htm). 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu