UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Izbor stranog jezika

 

UPIS MASTER STUDIJE

  Informator
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis
  Obaveštenje kandidatima

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna >

Informator - MAS Socijalni rad


Na master akademske studije Socijalnog rada mogu da se upišu kandidati koji su završili osnovne akademske studije Socijalnog rada po akreditovanom studijskom programu u trajanju od četiri godine, odnosno 240 ESPB. Pravo upisa na master akademske studije Socijalnog rada imaju i studenti koji su završili osnovne akademske studije iz srodnih oblasti društveno-humanističkih i medicinskih nauka i time stekli 240 ESPB, ali uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita. Broj i vrednost diferencijalnih ispita određuje komisija koju formira prodekan za nastavu i zavisi od vrste i broja predmeta na osnovnim studijama koje je student završio, a koje su u skladu sa osnovnim akademskim studijama socijalnog rada. 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu