UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Izbor stranog jezika

 

UPIS MASTER STUDIJE

  Informator
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis
  Obaveštenje kandidatima

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna >

Informator - MAS Sociologija u socijalnoj zaštiti


Na studijski program master akademskih studija Sociologija u socijalnoj zaštiti mogu se upisati lica koja su završila osnovne akademske studije iz oblasti sociologije, obima 240 ESPB.

Ciljevi studijskog programa:
Cilj masterskih akademskih studija sociologije u oblasti socijalne zaštite je sticanje formalnih i sadržinskih kompetencija za rad u ustanovama socijalne zaštite i socijalne sigurnosti u oblastima i delatnostima planiranja i razvoja na nivou lokalne zajednice, organa lokalne samouprave, oblasnim, pokrajinskim i republičkim institucijama. Takođe, cilj je i osposobljavanje za dalje usavršavanje za rad u naučnim i istraživačkim institucijama.

Ishodi studijskog programa:
Samostalno planiranje programa i aktivnosti u oblastima socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i politike; koncipiranje politike i planiranje strategija razvoja u oblasti socijalne zaštite i socijalne sigurnosti; samostalno projektovanje i sprovođenje odgovarajućih istraživanja u oblastima socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i politike; izvođenje teorijske nastave u srednjim školama i praktične nastave na visokim školama strukovnih studija i na visokoškolskim obrazovnim institucijama; samostalan rad u organizacijama društvenih delatnosti, državnoj upravi i administraciji svih nivoa, medijima, političkim i nevladinim organizacijama; rad u naučnoistraživačkoj delatnosti i pisanje stručnih i naučnih radova pod mentorstvom. 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu