UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Izbor stranog jezika

 

UPIS MASTER STUDIJE

  Informator
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis
  Obaveštenje kandidatima

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna >

Informator - MAS Konferencijsko, stručno i audio-vizuelno prevođenje

Na studijski program master akademskih studija Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje mogu se upisati sva lica koja su završila osnovne akademske studije obima najmanje 180 ESPB.

Kandidati prilikom prijavlјivanja za upis navode maternji i dva strana jezika, od kojih prvi podrazumeva poznavanje jezika na nivou C1, a drugi na nivou B2 (Zajednički evropski okvir poznavanja jezika).

Svi prijavlјeni kandidati polažu prijemni ispit.

Prijemni ispit obuhvata:

  1. pismeni ispit – prevođenje sa prvog stranog jezika na maternji jezik i rešavanje zadataka u vezi sa prevodom (90 minuta)
  2. pismeni ispit – prevođenje sa maternjeg jezika na prvi strani jezik i rešavanje zadataka u vezi sa prevodom (90 minuta)
  3. pismeni ispit – prevođenje sa drugog stranog jezika na maternji jezik i rešavanje zadataka u vezi sa prevodom (90 minuta)
  4. usmeni ispit (zadatak i koverzacija na prvom stranom jeziku – maksimalno 15 minuta),
  5. usmeni ispit (zadatak i konverzacija na drugom stranom jeziku – maksimalno 15 minuta).

Na svakom od pet delova prijemnog moguće je osvojiti maksimalno 20 poena, a na prijemnom ispitu u celini 100 poena. Da bi kandidat bio rangiran, na prijemnom ispitu mora da osvoji najmanje 60 bodova.

Napomene u vezi sa prijemnim ispitom:

Pismeni ispiti
Tekstovi za prevođenje biće preuzeti iz uglednih nedelјnih listova i časopisa. Obim tekstova je do 500 reči. Svaki pismeni ispit obuhata rešavanje tri zadatka u vezi sa odabranim tekstom i to:

  1. Pismeni prevod prvih 250 reči teksta.
  2. Sažetak odabranog članka u obimu do 100 reči.
  3. Test razumevanja sadržaja.

Usmeni ispiti
Usmeni ispiti podrazumevaju analizu teksta, obima do 250 reči, jednog na prvom i jednog na drugom stranom jeziku. Tekstovi će biti preuzeti iz uglednih nedelјnih listova i časopisa. Od kandidata se očekuje da na usmenom ispitu: pročitaju u sebi tekstove, usmeno prepričaju sadržaj i daju odgovarajuća objašnjenja na maternjem jeziku i odgovore na postavlјena pitanja u vezi sa tekstovima na odgovarajućem stranom jeziku.

Nije predviđeno polaganje prijemnog ispita u sledećim kombinacijama:

  • nemački jezik i francuski jezik,
  • francuski jezik i nemački jezik.

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu