Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
  Žurnalistika
  Strani jezici po izboru
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije >
Osnovne akademske studije
Srpska filologija: srpski jezik i književnost
   Stručni naziv: Diplomirani filolog


Studijski program 2015

      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

Studijski program 2008

      Struktura studijskog programa 

      Specifikacija predmeta 

Studijski program 2007

      Struktura studijskog programa 

 

Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Dušanka Zvekić-Dušanović
Zamenik šefa: prof. dr Isidora Bjelaković
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: lingvist@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 459 626, 485 3867

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu