Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
  Žurnalistika
  Strani jezici po izboru
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije >
Osnovne akademske studije sociologije
   Stručni naziv: Diplomirani sociolog


Studijski program 2015

      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

Studijski program 2008

      Struktura studijskog programa 

      Specifikacija predmeta 

Studijski program 2007

      Struktura studijskog programa 

Studijski program 2006

      Struktura studijskog programa 

Kontakt informacije
Šef Odseka: doc. dr Dušan Ristić
Zamenik šefa: doc. dr Jovana Čikić
Sekretar Odseka: Olivera Antić Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: sociolog@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3852

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu