Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
  Žurnalistika
  Strani jezici po izboru
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije >
Osnovne akademske studije rusinskog jezika i književnosti
   Stručni naziv: Diplomirani filolog


Studijski program 2015

      Struktura studijskog programa
      Specifikacije predmeta

Studijski program 2008

      Struktura studijskog programa 

      Specifikacija predmeta 

 

Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Janko Ramač
Zamenik šefa: prof. dr Mihajlo Fejsa
Kabinet Odseka za rusinistiku: M11
E-mail: ruski@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3867, 485 38 91

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu