Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije > Srpska filologija u kontaktu-stari >
Svetska književnost 3: Od realizma do postmodernizma

Nastavnik
dr Jovan Popov

Saradnik
mr Vladimir Gvozden

Status predmeta
Izborni predmet u VIII semestru

Broj ESPB: 5

Uslov
Odslušan / položen predemet Svetska književnost 2: Od renesanse do romantizma

Cilj predmeta
Upoznavanje studenata sa glavnim tokovima, pojavama i delima svetske književnosti realizma, modernizma i postmodernizma; upućivanje u izbor i način korišćenja sekundarne literature.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:
Predavanja na kojima se tumače sledeća dela (prevodi i izdanja naznačeni u silabusu): O. de Balzak: Čiča Gorio, više prevoda; Č. Dikens: Oliver Tvist, prevod B. Markovića; N. V. Gogolj: Revizor, prevod M. Stojiljković; Šinjel, više prevoda; Š. Bodler: Cveće zla, više prevoda; F. M. Dostojevski: Zločin i kazna, više prevoda; L. N. Tolstoj: Ana Karenjina, prevod Z. Velimirović; A. P. Čehov: Ujka Vanja, prevod Z. Velimirović; DŽ. DŽojs: Portret umetnika u mladosti, prevod P. Ćurčije; F. Kafka: Proces, prevod V. Pečnik; R. M. Rilke: Poezija, prevod B. Živojinovića; V. Fokner: Buka i bes, prevod B. Markovića; A. Kami: Stranac, prevod Z. Hadži-Vidojković; S. Beket: Čekajući Godoa, više prevoda; H. L. Borhes: Alef, prevod A. Grujičića.
Praktična nastava:
Vežbanja na kojima se čitaju i komentarišu odabrani tekstovi iz sekundarne literature; komentarišu se rezultati pismene vežbe.

Literatura
Povijest svjetske književnosti, t. 3-6;
I. Šafranek i A. Polanščak, Francuski realistički roman XIX stoljeća (o Balzaku);
A. Ketl, Engleski roman, poglavlje o Oliveru Tvistu;
J. Meletinski, Istorijska poetika novele, poglavlja o noveli od romantizma do realizma (Gogolj);
V. Vuletić, «Revizor» Nikolaja Gogolja;
H. Fridrih, „Bodler“, u Struktura moderne lirike;
M. Blanšo: Eseji, poglavlja o Bodleru i Rilkeu;
M. Bahtin, Problemi poetike Dostojevskog;
N. Milošević, Ideologija, psihologija, stvaralaštvo, poglavlja o Zločinu i kazni i Strancu;
DŽ. Stejner, Tolstoj ili Dostojevski;
T. Man, Eseji, t. 2, ogledi o Dostojevskom, Tolstoju i Čehovu;
J. Hristić: Čehov, dramski pisac i Studije o drami, poglavlje o Beketu;
I. Vidan: Romani struje svijesti (o DŽojsu i Fokneru);
V. But: Retorika proze, poglavlje XI, odeljak «Problem odstojanja u Potretu umetnika»;
S. Marić: «Fokner», u Ogledi I;
G. Anders: Kafka pro et contra;
S. Grubačić: «Proces» Franca Kafke;
J. Kot: «Kralj Lir ili Kraj igre», u Šekspir naš savremenik;
Z. Milutinović, Susret na trećem mestu, poglavlja o Ujka Vanji i Strancu;
Reč, br. 22, 1996, temat o Borhesu.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu