Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije > Osnovne akademske studije srpske književnosti-stari >
Poetika narodne književnosti

Nastavnik
dr Marija Kleut

Saradnici
prof. dr Zoja Karanović
prof. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović

Status predmeta
Obavezan predmet u I semestru

Broj ESPB: 5

Cilj predmeta
Studenti treba da steknu osnovna znanja o poetici narodne književnosti.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:
Sadržaj i upotreba pojmova. Starina, poreklo i društveni uslovi za razvitak narodne književnosti. Opšte odlike: usmeno prenošenje i recepcija, varijante, kolektivnost, tekst i kontekst, sinkretičnost, tradicionalnost, kompoziciono-stilski postupci, ustaljeni sižei i motivi i njihova internacionalna rasprostranjenost, improvizacija, poetski jezik. Tvorci usmenoknjiževnih tvorevina – udeo pojedinca. Odnos usmene i pisane književnosti.
Praktična nastava.:
Tekst i kontekst u lirskim pesmama, varijantne razlike – interpretacija odabranih primera.

Literatura
V. Stef. Karadžić, O srpskoj narodnoj poeziji (izbor testova), Bgd., 1964; V. Stef. Karadžić, Srpske narodne pjesme (izbor testova); V. Stef. Karadžić, Srpske narodne pripovijetke (izbor testova); V. Nedić, Vukovi pevači, N. Sad, 1981 (izbor testova); R. Jakobson i P. Bogatirjov, Folklor kao naročit oblik stvaralaštva, u: Usmena književnost, Zgb., 1971; M. Kleut, Narodna književnost, N. Sad 2006.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu