Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije > Osnovne akademske studije sociologije-stari >
Sociologija religije

Nastavnik
dr Zorica Kuburić, redovni profesor

Status predmeta
Obavezan predmet u VII semestru

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta
Cilj je da studenti upoznaju terojski i empirijski pristup religiji, da upoznaju zajedničke elemente tradicije svetskih religija, da svoje znanje učine podsticajnim za razvoj kritičkog mišljenja i verske tolerancije.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:
Razmatranje pojma i definisanja religije, struktura religije, funkcije religije, odnosa crkve i države, religije i nacije, religije i porodice, religije i obrazovanja, religije i zdravlja, reliigje i razuma, religije i emocija, religije i smisla. Zakonsko regulisanje religijskih sloboda, religija i verska tolerancija i verska distanca.
Praktična nastava:
Posete verskim zajedncama, empirijska istraživanja, analiza sadržaja, pisanje referata i seminarskih radova iz oblasti odnosa religije i društva.

Literatura
Hamilton, Malkom (2003): Sociologija religije, Beograd: KLIO
Šušnjić, DJuro (1998): Religija, Beograd: Čigoja štampa.
Maks Veber (1997): Sabrani spisi o sociologiji religije, tom 1, Sremski Karlovci.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu