Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije > Osnovne akademske studije pedagogije-stari >
Pedagogija slobodnog vremena

Nastavnik
prof. dr Radovan Grandić

Status predmeta
Izborni predmet u V semestru

Broj ESPB: 3

Cilj predmeta
Upoznati pedagoške aspekte i implikacije slobodnog vremena kao društvene pojave; uputiti studente u konkretizaciju praktičnih aktivnosti u slobodnom vremenu; osposobiti studente da promovišu mogućnosti učenja u informalnim institucijama (filozofija doživotnog učenja); razumevanje značaja informalnog obrazovanja u koncepciji doživotnog učenja.

Sadržaj predmeta
Pedagogija slobodnog vremena u sistemu nauka; Slobodno vreme kroz istoriju; Slobodno vreme kao pedagoška kategorija; Savremene tendencije u korišćenju slobodnog vremena; Sadržaj slobodnog vremena; Klasifikacija vrednosnih orijentacija u slobodnom vremenu; Slobodno vreme i slobodne aktivnosti; Klasifikacija aktivnosti u slobodnom vremenu; Programiranje aktivnosti u slobodnom vremenu; Principi, metode, sredstva i faktori organizovanja i provođenja slobodnog vremena i slobodnih aktivnosti; Kadrovi za rad u slobodnom vremenu; Turizam i slobodno vreme: učiti putujući; Slobodno vreme i kultura mladih.

Literatura
Obavezna literatura:
Plenković, J. (2000), Slobodno vrijeme mladeži, Sveučilište u Rijeci, Rijeka; Janković, V. (1976). Slobodno vrijeme u suvremenoj pedagoškoj teoriji i praksi, PKZ, Zagreb; Kačavenda-Radić, N.(1989). Slobodno vreme i obrazovanje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Katedra za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd; Barakoska, A. (2003). Pedagogija na slobodno vreme, Filozofski fakultet, Skoplje; Previšić, V. (1987). Izvannastavne aktivnosti i stvaralaštvo, Školske novine, Zagreb.
Dodatna literatura:
Kačavenda-Radić, N. (1992): Refleksije o/i slobodnog vremena, Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, Beograd; Božović, R. (1979): Iskušenja slobodnog vremena, Mladost, Beograd; Grandić, R. (2000): Slobodno vreme- priručnik, Izdanje autora, Novi Sad; Martinić, T. ((1987): Slobodno vrijeme i suvremeno društvo, Informator, Zagreb; Kripendorf, J. (1986). Putujuće čovječanstvo: za novo poimanje slobodnog vremena i turizma, Liber, Zagreb.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu