Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije > Osnovne akademske studije žurnalistike-stari >
Velikani srpskog novinarstva

Nastavnik
Dimitrije Boarov

Saradnik
Zlatomir Gajić

Status predmeta
Izborni predmet u V semestru

Broj ESPB: 4

Cilj predmeta
Upoznati studente sa najvećim imenima srpskog novinarstva.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:
1. Dimitrije Davidović i Jovan Subotić. 2. Milorad i Danilo Medaković. 3. Jakov Ignjatović i Svetozar Miletić. 4. Svetozar Marković i Vladimir Jovanović. 5. DJordje Popović Daničar i Jovan Pavlović. 6. Pera Todorović i Mita Cenić. 7. Mihailo Polit Desančić i Jaša Tomić. 8. Radovan Dragović i Dimitrije Tucović. 9. Braća Ribnikar. 10 Krsta Cicvarić i Moša Pijade. 11. Velimir Bajkić i Ivo Belin. 12. Miloš Crnjanski i Rade Drainac. 13. Predrag Milojević i Dušan Timotijević. 14. Vladimir Dedijer i Milovan DJilas. 15. LJubomir Veljković i Slobodan Glumac.
Praktična nastava:
Analize tekstova u novinama: 1. Nacionalni radnici i prosvetitelji. 2. Štampari i novinari. 3. Novine u službi politike. 4. Idelozi kao novinari. 5. Srpska žurnalistika po ugledu na svetska žurnalistička kretanja. 6. Politički kritičari. 7. Liberalno i radikalno u novinama. 8. Borci za socijalnu pravdu. 9. Utemeljivači „Politike“. 10. Prevrtljivost i doslednost. 11. Ekonomski analitičari. 12. Pesnici kao novinari. 13. Dopisnici iz svetskih prestonica. 14. Komunisti otpadnici. 15. Utemeljivanje njus magazina i tabloida

Literatura
Boškov, Ž. (1988). Jakov Ignjatović. Novi Sad : Matica srpska.
Gavrilović, S. (2003). Istorijsko-politički i biografski spisi Joavana Subotića iz doba Srpskog pokreta u Vojvodini 1848-1849. Novi Sad : Matica srpska
Ignjatović, J. (1989). Publicistički spisi. Novi Sad : Matica srpska.
Jovanović, V. (1936). Autobiografske beleške. Beograd : Drag. Gregorić.
Krestić, V. Đ. (1980). Istorija srpske štampe u Ugarskoj 1791-1914. Novi Sad : Matica srpska.
Leksikon pisaca Jugoslavije (1972-1997). Novi Sad : Matica srpska.
Miletić, S. (1999). Sabrani spisi. Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Novinari (1967). Srpska književnost u sto knjiga. Novi Sad /Beograd : Matica srpska i Srpska književna zadruga.
Perović, L. (1995). Srpski socijalisti 19. veka. Beograd : Službeni list SRJ.
Polit D. (2006). Uspomene. Novi Sad : Gradska biblioteka u Novom Sadu.
Rakić, L. (1986). Jaša Tomić (1856-1922). Novi Sad : Matica srpska.
Skerlić, J. (1922). Svetozar Marković, njegov život, rad i ideje. Beograd : Izdavačka knjižarnica Napredak.
Socijalistička štampa u Srbiji do 20. veka (1951). Beograd. : Prosveta
Stajić, V. (1926). Svetozar Miletić, život i rad. Novi Sad : Matica srpska.
Stanojević, S. (1929). Narodna ekciklopedija. Zagreb : Bibliografski zavod.
Todorović, P. (1997). Ogledalo, zrake iz prošlosti. Beograd : Medicinska knjiga ; Medicinske komunikacije.
Tucović, Dimitrije (1945). Srbija i Arbanija. Beograd / Zagreb : Kultura.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu