Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije > Osnovne akademske studije istorije-stari >
Srpski predvodnici u Ugarskoj posle propasti
srednjevekovnih država

Nastavnik
dr Nenad Lemajić, redovni profesor

Saradnik
mr Snežana Božanić, asistent

Status predmeta
Izborni predmet u VI semestru

Broj ESPB: 5

Cilj predmeta
Razumevanje procesa koji su bitno uticali na razvoj Balkanai formiranje društvenih, ekonomskih, jezičkih i psiholoških osnova na kojima su nastale različite srednjovekovne strukture ovog prostora.
Razvijanje kritičkog mišljenja i sposobnosti za samostalno proučavanje ovih procesa.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:
Razumevanje procesa koji su bitno uticali na razvoj srpskih zajednica u Ugarskoj i njihovog predvodničkog sloja u periodu od propasti srednjovekovnih država do pada Budima u turske ruke.
Praktična nastava:
Analiza istorijskih izvora na osnovu kojih se formiraju saznanja o ovom periodu.

Literatura
1.A. Ivić, Istorija Srba u Vojvodini, Novi Sad, 1929, 19962.
2.Istorija srpskog naroda, II, Beograd, 1982.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu