Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije > Osnovne akademske studije istorije-stari >
Srbi u Karlovačkoj mitropoliji

Nastavnici
dr Vladan Gavrilović, docent
dr Dejan Mikavica, docent

Saradnici
Goran Vasin, asistent
mr Mirko Mitrović, asistent

Status predmeta
Obavezan predmet u IV semestru

Broj ESPB: 7

Cilj predmeta
Sticanje znanja o istoriji Srba u Habzburškoj monarhiji od nastanka Karlovačke mitropolije do druge polovine XIX veka.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:
Nastava bi se kretala hronološkim principom od nastanka Karlovačke mitropolije do druge polovine XIX veka i prostorno, obuhvatajući pitanja iz srpske istorije na već opisanom geografskom prostoru. Neke od oblasti su: Patrijarh Arsenije III Čarnojević, mitropolit Pavle Nenadović, mitropolit Stefan Stratimirović, patrijarh Josif Rajačić, Potiski krunski dištrikt, Velikokikindski.

Literatura
Obavezna literatura:
1.Đoko Slijepčević, Istorija Srpske pravoslavne crkve, I-II , Beograd 1991.
2.Dušan J. Popović, Srbi u Vojvodini,I-III, Novi Sad 1990.
3.Dušan J. Popović, Srbija od Požarevačkog do Beogradskog mira, Beograd 1950.
4.Radoš LJušić, Istorija srpske državnosti, Srbija i Crna Gora, knjiga II, Novi Sad 2001.
Dodatna literatura:
1.Rajko Veselinović, Arsenije III Crnojević u istoriji i književnosti, Beograd 1949.
2.Milutin Jakšić, O Arseniju Jovanoviću Šakabenti, Sremski Karlovci 1899.
3.Radoslav M. Grujić, Pećki patrijarsi i karlovački mitropoliti u XVIII veku, Glasnik istorijskog društva IV (1-2), Sr. Karlovci 1931.
4.Dimitrije Ruvarac, Mojsije Petrović, mitropolit beogradski 1713.-1730, Spomenik SKA 34, Beograd 1898.
5. Đoko Slijepčević, Stevan Stratimirović, Beograd 1936.
6. Jovan Radonić, Autobiografija patrijarha Josifa Rajačića, Kritička ocena, Beograd 1951.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu