Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije > Osnovne akademske studije istorije-stari >
Srbi u Habzburškoj monarhiji od XVI do XIX veka

Nastavnici
dr Vladan Gavrilović, docent
dr Dejan Mikavica, docent

Saradnici
Goran Vasin, asistent
mr Mirko Mitrović, asistent

Status predmeta
Obavezan predmet u V semestru

Broj ESPB: 5

Cilj predmeta
Upoznavanje studenata sa glavnim tokovima nacionalne (srpske) istorije na prostorima bivše SFRJ, odnosno na teritorijama nastanjenim srpskim narodom u navedenom hronološkom razdoblju.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:
Nastava bi se kretala hronološkim principom od Mohačke bitke (1526) do druge polovine XIX veka i prostorno, obuhvatajući pitanja iz srpske istorije na već opisanom geografskom prostoru. Neke od oblasti su: Srbi u novoformiranim krajinskim oblastima na prostoru Hrvatske i Slavonije od XVI do XVIII veka; Turski prodor posle Mohača i situacija do Velikog bečkog rata (1683-1699); Srbija 1835-1914 ; Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat.Vojne granice, Krajine u Hrvatskoj, Seobe Srba, Privilegije, Karlovačka mitropolija, radjanje modernih država Crne Gore i Srbije, unutrašnja politika u prvoj polovini XIX veka.

Literatura
Obavezna literatura:
1.Istorija srpskog naroda, III-1, Beograd 1994.
2.Istorija srpskog naroda, III- 2, Beograd 1994.
3.Istorija srpskog naroda, IV- 1, Beograd 1994.
4.Vladimir Ćorović, Istorija Srba, Beograd 2004.
Dodatna literatura:
1.Aleksa Ivić, Istorija Srba u Vojvodini-od najstarijih vremena do osnivanja Potisko-pomoriške Vojne granice (1702.), Novi Sad 1996. (reprint)
2.Jovan Savković, Postanak i razvitak Vojne granice, Novi Sad 1964.
3.Hajnrih Šviker, Politička istorija Srba u Ugarskoj, Novi Sad-Beograd 1998
4.Tomislav Kraljačić, Kalajev režim u Bosni, Sarajevo 1987.
5.Radoš Ljušić, Istorija srpske državnosti, Srbija i Crna Gora, knjiga II, Novi Sad 2001.
6.Radoslav Grujić, Apologija srpskog naroda u Hrvatskoj, Beograd 1989.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu