Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije > Osnovne akademske studije filozofije-stari >
Filozofija istorije filozofije

Nastavnik
dr Dragan Prole, docent

Saradnik
angažovan postdiplomac

Status predmeta
Izborni predmet u IV semestru

Broj ESPB: 6

Uslov
Aktivna priprema za časove i aktivno učestvovanje u časovima putem pitanja i diskusije; izrada i izlaganje seminarskog rada i završni ispit.

Cilj predmeta
Tematizacija značaja konstitucije istorije filozofije kao filozofske discipline i njenog središnjeg značaja za konstituciju same filozofije. Upoznavanje sa najvažnijim stanovištima u pristupu istoriji filozofije u svetlu različitih mogućnosti odnosa prema filozofskom nasleđu. Pregled osnovnih metoda istorije filozofije uključujući i razmatranje pojedinih filozofskih metoda što svoje poreklo zahvaljuju istorijsko-filozofskim uvidima.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Problem razvoja filozofije i njegova specifičnost u odnosu na ostale duhovne nauke. Osnovni pojmovi kao pretpostavke konstitucije istorije filozofije: pojam događanja, povesti, vremena, razvoja, kontinuiteta-diskontinuiteta. Problem jedinstva filozofije. Odnos filozofije preva vlastitoj tradiciji. Mogućnosti transcendentalnog pristupa istoriji filozofije. Spekulativno zasnivanje istorije filozofije. Istorija filozofije kao tipologija pogleda na svet. Novokantovsko stanovište: Istorija filozofija kao povest problema. Hermeneutički pristup istoriji filozofije: Povest pojma kao istorija filozofije. Tradicija filozofije kao balast i podsticaj: »O koristi i šteti istorije filozofije«. Fenomenološka rekonstrukcija istorije filozofije. Fundamentalno ontološka destrukcija istorije filozofije. Strukturalističa tematizacija istorije filozofije: Teleologija i arheologija. Postmoderna razgradnja jedinstva istorije filozofije. Savremeni uvidi u istoriju filozofije.
Praktična nastava
Analiza filozofskih izvornih tekstova.

Literatura
Diltaj, Vilhelm, »Tipovi pogleda na svet i njihovo obrazlaganje u metafizičkim sistemima« u: Suština filozofije, Sr. Karlovci/Novi Sad 1997, prev. Miloš Todorović, str. 85-149.;
Fuko, Mišel, »Istorijsko a priori i arhiv«, »Arheologija i istorija ideja«, u: Arheologija znanja, Beograd 1998, prev. Mladen Kozomara, str. 137-157.;
Gadamer, H.-G, »Pojmovna istorija kao filozofija«, »Destrukcija i dekonstrukcija« u: Pohvala teoriji, Podgorica 1998, prev. Saša Radojčić, str. 26-46, 122-139.;
Hajdeger Martin, »Prevladavanje metafizike«, u: Predavanja i rasprave, Beograd 1999, prev. Božidar Zec, str. 53-79.;
Hartman, Nikolaj, »O metodi istorije filozofije«, u: Gledišta 6/1980, Beograd str. 98-117.;
Hegel, G. V. F, »Razlika između Fihteovog i Šelingovog sistema filozofije« u: Jenski Spisi, Sarajevo 1983, prev. Aleksa Buha, str. 11-36.;
Hegel, G. V. F, Uvod u: Istorija filozofije I, Beograd 1991, prev. Nikola Popović, str. 9-99.;
Huserl, Edmund, »Ogled o izvoru geometrije« u: Kriza evropskih nauka, G. Milanovac 1991, prev. Zoran Đinđić, str. 279-297.;
Huserl, Edmund, »Teleologija u povijesti filozofije« u: Filozofija kao stroga znanost, Zagreb 2003, prev. Ante Pažanin, str. 215-274.;
Iglton, Teri, »Istorije« u: Iluzije postmodernizma, Novi Sad 1997, prev. Vladimir Tasić, str. 64-95.;
Kant, Imanuel, »Istorija čistog uma«, u: Kritika čistog uma, Beograd 1990, prev. Nikola Popović, str. 503-509,;
Kant, Imanuel, Koji su stvarni napreci metafizike od Lajbnicovih i Volfovih vremena, Novi Sad 2004, prev. Drago Đurić;
Niče, Fridrih, O koristi i šteti istorije za život, Novi Sad 2001, prev. Milan Tabaković

Dodatna literatura:
Đurić, Drago, »Kritika i istorija čistog uma« u: Imanuel Kant, Koji su stvarni napreci metafizike od Lajbnicovih i Volfovih vremena, Novi Sad 2004, str. 111-130.;
Prole, Dragan, »Huserl i povest filozofije«, u: Huserlova fenomenološka ontologija, Novi Sad 2002, str. 33-61.;
Šeling, F. V. J, O povijesti novije filozofije, u: Minhenska propedeutika, Zagreb 1993, prev. Kiril Miladinov, str. 3, 60-80, 157-163.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu