Osnovne studije
   Master studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Komunikologija
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpska književnost
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Master studije >
Master akademske studije: Psihologija
    Akademski naziv: Master psiholog

 

Struktura studijskih programa 2015
MODULI
Psihologija: Industrijsko-organizaciona psihologija
Psiholgija: Klinička psihologija
Psihologija: Opšta psihologija
Psihologija: Razvojna i pedagoška psihologija

Specifikacija predmeta

Struktura studijskog programa 2008

Specifikacija predmeta

 

Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Dušanka Mitrović
Zamenik šefa: doc. dr Boris Popov
Sekretar Odseka: Jasna Milošević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: psiholog@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 458 948, 485 39 19

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu