Osnovne studije
   Master studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Komunikologija
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpska književnost
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Master studije >
Master akademske studije: Istorija
    Akademski naziv: Master istoričar

 

Studijski program 2015
Struktura studijskog programa

Specifikacija predmeta

Struktura studijskog programa 2008
Specifikacija predmeta

 

Kontakt informacije
Šef katedre: prof. dr Ivan Jordović
Zamenik šefa: doc. dr Boris Stojkovski
Sekretar Odseka: Jelena Trivunić Malešević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: istorija@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3860

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu