Osnovne studije
   Master studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Komunikologija
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpska književnost
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Master studije >
Master akademske studije: Engleski jezik i književnost
   Akademski naziv: Master filolog

 

Studijski program 2015

Struktura studijskog programa
Specifikacija predmeta

Struktura studijskog programa 2008
Specifikacija predmeta

 

Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr IvanaĐurić-Paunović
Zamenik šefa Odseka: doc. dr Nataša Milićević
Sekretar Odseka: Olivera Antić Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: anglisti@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 38 52


 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu