Osnovne studije
   Master studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpska književnost
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Master studije > Diplomske studije pedagogije - master >
Pedagoško-savetodavni rad

Nastavnik
dr Svetlana Kostović

Saradnik
mr Slađana Zuković

Status predmeta
Izborni predmet u II semestru

Broj ESPB: 5

Cilj predmeta
- Upoznavanje opštih karakteristika pedagoško- savetodavnog rada i uočavanje njegovog značaja u procesu vaspitanja i obrazovanja;
- Sticanje znanja o specifičnostima i načinima vođenja savetodavnog razgovora;
- Ukazivanje na ulogu pedagoga i sticanje kompetencija za savetodavni rad sa učenicima, nastavnicima i roditeljima.

Sadržaj predmeta
- Opšte karakteristike pedagoško-savetodavnog rada
- Metode i tehnike pedagoško-savetodavnog rada
- Specifičnosti savetodavnog razgovora
- Individualni savetodavni rad
- Grupni savetodavni rad
- Aktivnosti i uloga pedagoga u savetodavnom radu
- Pedagoško-savetodavni rad sa nastavnicima
- Pedagoško-savetodavni rad sa učenicima
- Pedagoško-savetodavni rad sa roditeljima
- Analiza rezultata i vrednovanje pedagoško-savetodavnog rada

Literatura
Obavezna:
1. Mandić, P. (1986) Savetodavni vaspitni rad. Sarajevo: Svjetlost
2. Jurić, V. (2005) Metodika rada školskog pedagoga. Zagreb: Školska knjiga
3. Trnavac, N (1993) Pedagog u školi. Beograd: Učiteljski falultet u Beogradu
4. Janković, J. (1997) Savjetovanje - nedirektivni pristup. Zagreb: Alinea
5. Juul, J. (1995) Razgovori s obiteljima - perspektive i procesi. Zagreb: Alinea
Dopunska:
1. Reardon, K.K. ( 1998) Interpersonalna komunikacija. Zagreb: Alinea
2. Resman, M. (2000) Savjetodavni rad u vrtiću i školi. Zagreb: HPKZ
3. Rakić, B. (1981) Intervju u vaspitanju. Sarajevo: Svjetlost
4. Brajša, P. (1996) Umijeće razgovora. Pula:C.A.S.H.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu