Osnovne studije
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije
  Filozofija
  Istorija
  Metodika nastave
  Pedagogija
  Psihologija
  Sociologija
  Jezik i književnost
  Interdisciplinarne doktorske studije

   

Početna > Studije > Doktorske studije >
Doktorske studije: Sociologija
   Stručni naziv: Doktor nauka - sociološke nauke

 

Struktura studijskih programa 2015
Struktura studijskog programa
Specifikacija predmeta

Struktura studijskog programa 2008

Specifikacija predmeta

 

Koordinator za doktorske studije: doc. dr Marko Škorić

Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Pavle Milenković
Zamenik šefa: doc. dr Marica Šljukić
Sekretar Odseka: Olivera Antić Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: sociolog@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3852

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu