Osnovne studije
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije
  Filozofija
  Istorija
  Metodika nastave
  Pedagogija
  Psihologija
  Sociologija
  Jezik i književnost
  Interdisciplinarne doktorske studije

   

Početna > Studije > Doktorske studije >
Doktorske studije: Pedagogija
   Stručni naziv: Doktor nauka - pedagoške nauke

 

Struktura studijskih programa 2015
Struktura studijskog programa
Specifikacija predmeta

Struktura studijskog programa 2008

Specifikacija predmeta

 

Koordinator za doktorske studije: dr Jovana Milutinović

Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Jovana Milutinović
Zamenik šefa: prof. dr Jasmina Klemenović
Sekretar Odseka: Jasna Milošević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: pedagozi@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 450 419, 485 39 19

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu