Rasporedi
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport
   Studentski WEB servis

   

Početna >
Studentski WEB servis

Adresa na kojoj se nalaze studentski servisi je:

https://student.ff.uns.ac.rs

Uputstvo za upotrebu studentskih servisa (pdf)

Probleme sa logovanjem na studentski web servis možete prijaviti na sledeće telefone i email adrese referenata u studentskoj službi.

ECDL sertifikat na Filozofskom fakultetu
Pravo da dobiju ECDL Start seritifikat po povlašćenoj ceni imaju svi studenti koji su položili ispit iz predmeta "Informatička pismenost" sa ocenom 8, 9 ili 10 u školskoj 2014/2015. godini uz uslov da je svaki od osnovnih ECDL modula (Osnove korišćenja računara, Osnove korišćenja interneta, Obrada teksta, Tabelarne kalkulacije), kao i završni test položen sa uspešnošću od najmanje 75%.
Ukoliko želite da dobijete sertifikat, potrebno je doneti uplatnicu i popunjen formular u kancelariju M16.
Sve dodatne informacije možete dobiti na mail ecdl@ff.uns.ac.rs.

   
    Eduroam WiFi mreža
ECDL sertifikat na FF

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu