Rasporedi
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport
   Studentski WEB servis

   

Početna >
Studentski WEB servis

Adresa na kojoj se nalaze studentski servisi je:

https://student.ff.uns.ac.rs

Uputstvo za upotrebu studentskih servisa (pdf)

ECDL sertifikat na Filozofskom fakultetu
Pravo da dobiju ECDL Start seritifikat po povlašćenoj ceni imaju svi studenti koji su položili ispit iz predmeta "Informatička pismenost" sa ocenom 8, 9 ili 10 u školskoj 2014/2015. godini uz uslov da je svaki od osnovnih ECDL modula (Osnove korišćenja računara, Osnove korišćenja interneta, Obrada teksta, Tabelarne kalkulacije), kao i završni test položen sa uspešnošću od najmanje 75%.
Ukoliko želite da dobijete sertifikat, potrebno je doneti uplatnicu i popunjen formular u kancelariju M16.
Sve dodatne informacije možete dobiti na mail ecdl@ff.uns.ac.rs.

   
    Eduroam WiFi mreža
ECDL sertifikat na FF

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu