Rasporedi
  Predavanja
  Konsultacije
  Kolokvijumi
  Ispiti
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Rasporedi > Konsultacije >
Srpska književnost

Raspored konsultacija Odseka za srpsku književnost za zimski semestar 2016/2017. godine.

Ime i prezime
Termin
Kabinet
 

prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

utorak 14.00-15.00
sreda 14.00-15.00

312

 

prof. dr Nikola Grdinić

utorak 12.00-13.00

318

 

prof. dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović

utorak 14.15-15.00
sreda 18.00-18.30

319

 

prof. dr Sava Damjanov

ponedelјak 10.30-12.00
svaki drugi utorak počevši od 4.10.2016.  od 20.15

317

 

prof. dr Milivoj Nenin

sreda 11.00-12.00
petak 12.00-13.00

315

 

prof. dr Dragan Stanić

utorak 16.15-17.15
četvrtak 16.30-17.30

315

 

prof. dr Svetlana Tomin

utorak 14.00-15.00
četvrtak 10.30-12.00

317

 

prof. dr Olivera Radulović

četvrtak 12.30-13.30
petak 12.30-13.30

319

 

prof. dr Gorana Raičević

četvrtak 12.00-13.00
petak 11.30-12.30

310

 

prof. dr Gojko Tešić

ponedelјak 12.00-15.00
petak 14.00-15.00

319

 

dr Radoslav Eraković, vanr. prof.

ponedelјak 16.30-17.15
utorak 10.30-11.15

317

 

dr Slobodan  Vladušić, vanr. prof.

utorak 12.00-13.00
sreda 12.00-13.00

312

 

dr Branka Jakšić Provči, vanr. prof.

četvrtak 10.30-11.30
petak 9.45-10.30

315

 

doc. dr Jasmina Jokić

ponedelјak 16.30-17.30
sreda 14.15-15.15

316

 

doc. dr Želјko Milanović

utorak 14.00-15.00
sreda 14.00-15.00

312

 

doc. dr Zorica Hadžić

sreda 11.00-12.00
petak 12.30-13.30

310

 

doc. dr  Nataša Polovina

utorak 15.30-16.30
četvrtak 15.30-16.30

319

 

doc. dr Nevena Varnica

ponedelјak 10.30-11.30
petak 9.30-10.30

315

 

doc. dr Sanja Paripović Krčmar

utorak 15.30-16.30
sreda 16.30-17.30

311

 

doc. dr Đorđe Despić

ponedelјak 15.30-16.30
sreda 18.00-19.00

312

  doc. dr Dragoljub Perić sreda 17:00-18:00
petak 10:30-11:30
319
 

Jelena Marićević

utorak 15.45-16.45
sreda 14.15-15.15

316

 

Miloš Jocić

utorak 17.15-18.15

316

Mentorske konsultacije

Ime i prezime
Termin
Kabinet

I godina, doc. dr Jasmina Jokić

sreda 12.30-13.30

316

II godina  prof. dr Nikola Grdinić

utorak 12.00-13.00

318

III godina ma Jelena Marićević

utorak 16.45-17.45

316

IV godina ma MIloš Jocić

utorak 17.15-18.15

316

master koordinator dr Nevena Varnica

petak 9.30-10.30

315

koordinator doktorskih studija prof. dr Nikola Grdinić

utorak 12.00-13.00

318

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu