Rasporedi
  Predavanja
  Konsultacije
  Kolokvijumi
  Ispiti
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Rasporedi > Konsultacije >
Psihologija

Raspored konsultacija Odseka za psihologiju za zimski semestar 2017/2018. godine.

Ime i prezime
Termin
Kabinet

 

dr Snežana Milenković, red.prof.

ponedeljak    12.30 – 13.30
                       15.00 – 16.00
petak              11.00 – 12.00

135

 

dr Snežana Smederevac, red.prof.

Ponedeljak    12.00 – 13.00
Utorak           11.00 – 12.00

303

 

dr Marija Zotović, red.prof.

Ponedeljak    12.30 – 11.30
Četvrtak        10.30 – 11.30

137

 

dr Ivan Jerković, red.prof.

Ponedeljak    12.00 – 13.00
Utorak           12.00 – 13.00

137

 

dr Jasmina Kodžopeljić, vanr.prof.

Ponedeljak   12.00 – 13.00
Utorak          16.00 – 17.00

146

 

dr Vesna Gavrilov-Jerković, red.prof.

Ponedeljak   17.30-18.30
Utorak          11.00-12.00

121

 

dr Sunčica Zdravković, red.prof.

Utorak          12.30 – 13.30
Sreda            13.30 – 14.30

304 i P14

 

dr Zdenka Novović, red.prof.

Ponedeljak   13.00 – 14.00
Sreda             12.00 – 13.00

304

 

dr Dušanka Mitrović, red.prof.

Ponedeljak   14.00 – 15.00
Četvrtak        09.30 – 10.30

303

 

dr Nebojša Majstorović, vanr.prof.

Sreda             13.00 – 14.00
Četvrtak        10.00 – 11.00

145

 

dr Ljiljana Mihić, vanr.prof.

Sreda            11.00 – 12.00
Petak            11.00 – 12.00

304

 

dr Dušica Filipović-Đurđević, vanredni prof.

Ponedeljak   14.00 – 15.00
Utorak          12.00 – 13.00

304

 

dr  Bojan Janičić, docent

Ponedeljak   14.00  - 15.00
Utorak          08.00 – 09.00

342

 

dr Aleksandra Trogrlić, docent

Utorak          11.00 – 12.00
Četvrtak       14.45 –15.45

146

 

dr Boris Popov, docent

Ponedeljak   14.00 – 15.00
Četvrtak       16.00 – 17.00

145

 

dr Jelena Šakotić-Kurbalija, docent

Ponedeljak   16.15 – 17.15
Četvrtak       14.15 – 15.45

135

 

dr Dejan Pajić, docent

Četvrtak       12.00 – 13.00
Petak            12.00 – 13.00

341

 

dr Vladimir Mihić, vanr. prof.

četvrtkom  10:30 - 11:30 petkom  09:00 - 10:00

135

 

dr Tanja Jevremov, docent

ponedeljak   13.30 – 14.30
utorak          11.00 – 12.00

341

 

dr Petar Čolović, docent

Ponedeljak   15.30 – 16.30
Utorak          12.00 – 13.00

303

 

dr Ivana Mihić, vanr. prof.

Ponedeljak    16.00 – 17.00
Petak             09.00 – 10.00

137

 

dr Jelica Petrović, vanr.prof.

Ponedeljak    12.00-13.00
Utorak           18.00-19.00

137

 

dr Jasmina Pekić, docent

Ponedeljak   13.00-14.00
Sreda            11.00-12.00

146

 

dr Snežana Tovilović, docent

Ponedeljak  11.00-12.00
Utorak         09.30-10.30

121

 

dr Veljko Jovanović, docent

Ponedeljak    10.30 – 11.30
Petak             11.30 – 12.30

342

 

dr Ana Genc, docent

Sreda            15.00 – 16.00
Petak            13.30 – 14.30

146

 

dr Bojana Dinić, docent

Sreda            13.30- 14.30    
Četvrtak       11.00- 12.00

304

 

dr Jelena Matanović, docent

Utorak          14.15 – 15.15
Sreda            12.30 – 13.30

145

 

dr Bojana Bodroža, asistent sa doktoratom

Utorak           12.00 – 13.00
Petak             09.30 – 10.30

135

 

Ilija Milovanović, asistent

Ponedeljak    10.00 – 11.00
Sreda             11.30 – 12.30

146

 

Milan Oljača, asistent

Ponedeljak    13.30 – 14.30
Sreda             13.00 – 14.00

303

 

Marina Oros, asistent

Utorak           15.00 – 16.00
Četvrtak        14.45 – 15.45

137

 

dr Oto Barak, vanr. prof.

u dogovoru sa nastavnikom

341

 

dr Mirjana Dejanović, vanr.prof.

u dogovoru sa nastavnikom

341

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu