Rasporedi
  Predavanja
  Konsultacije
  Kolokvijumi
  Ispiti
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Rasporedi > Konsultacije >
Psihologija

Raspored konsultacija Odseka za psihologiju za zimski semestar 2018/2019. godine.

Ime i prezime
Termin
Kabinet

 

dr Snežana Smederevac, red.prof.

Utorak           11.00 – 12.00
Četvrtak        11.45 – 12.45

303

 

dr Marija Zotović-Kostić, red.prof.

Ponedeljak    10.30 – 11.30
Četvrtak        10.30 – 11.30

137

 

dr Ivan Jerković, red.prof.

Ponedeljak    12.00 – 13.00
Utorak           12.00 – 13.00

137

 

dr Jasmina Kodžopeljić, red. prof.

Ponedeljak   12.00 – 13.00
Četvrtak         15.00-15.45

146 ili
117

 

dr Vesna Gavrilov-Jerković, red. prof.

Ponedeljak   17.15-18.15
Utorak          12.00-13.00

121

 

dr Sunčica Zdravković, red. prof.

Utorak          12.30 – 13.30
Sreda            12.30 – 13.30

304 i P14

 

dr Zdenka Novović, red. prof.

Utorak           11.00 – 12.00
Sreda             11.00 – 12.00

304

 

dr Dušanka Mitrović, red. prof.

Utorak           10.30 – 11.30
Četvrtak        09.30 – 10.30

303

 

dr Nebojša Majstorović, vanr. prof.

Utorak           14.15 – 15.15
Sreda             12.45 – 13.45

145

 

dr Ljiljana Mihić, vanr. prof.

Ponedeljak    11.00 – 12.00
Petak             11.00 – 12.00

304

 

dr  Bojan Janičić, docent

Ponedeljak   16.30  - 17.30
Utorak          08.00 – 09.00

342

 

dr Aleksandra Trogrlić, docent

Utorak          11.00 – 12.00
Četvrtak       12.30 –13.30

146

 

dr Boris Popov, docent

Ponedeljak   14.00 – 15.00
Četvrtak       16.00 – 17.00

145

 

dr Jelena Šakotić-Kurbalija, vanr. prof.

Ponedeljak   16.15 – 17.15
Četvrtak       17.00 - 18-00

135

 

dr Dejan Pajić, docent

Četvrtak       12.00 – 13.00
Petak            12.00 – 13.00

341

 

dr Vladimir Mihić, vanr. prof.

utorak            9.30 – 10.30
petak            12.00 – 13.00

135

 

dr Tanja Jevremov, docent

ponedeljak   13.30 – 14.30
utorak          11.00 – 12.00

341

 

dr Petar Čolović, vanr.prof.

Ponedeljak   15.30 – 16.30
Utorak          12.00 – 13.00

303

 

dr Ivana Mihić, vanr. prof.

Ponedeljak    16.00 – 17.00
Petak             10.30 – 11.30

137

 

dr Jelica Petrović, vanr. prof.

Ponedeljak    12.00-13.00
Utorak           18.00-19.00

137

 

dr Jasmina Pekić, vanr. prof.

Ponedeljak    12.00-13.00
Sreda             11.00-12.00

146

 

dr Snežana Tovilović, docent

Ponedeljak  11.00-12.00
Utorak         09.30-10.30

121 ili 304

 

dr Veljko Jovanović, vanr. prof.

Ponedeljak    11.30 – 12.30
Četvrtak        13.00 – 14.00

342

 

dr Ana Genc, docent

Sreda            15.00 – 16.00
Petak            10.30 – 11.30

146

 

dr Bojana Dinić, docent

Sreda            13.30- 14.30    
Četvrtak       11.00- 12.00

304

 

dr Jelena Matanović, docent

Ponedeljak   13.15 – 14.15
Utorak          14.15 – 15.15

145

 

dr Bojana Bodroža, docent

Utorak           12.00 – 13.00
Petak             10.00 – 11.00

135

 

Ilija Milovanović, asistent

Ponedeljak    10.30 – 11.30
Sreda             09.30 – 10.30

146

 

Milan Oljača, asistent

Ponedeljak    13.30 – 14.30
Sreda             15.00 – 16.00

303

 

Marina Obrenović, asistent

Utorak           15.00 – 16.00
Četvrtak        14.45 – 15.45

137

 

dr Otto Barak, vanr. prof.

u dogovoru sa nastavnikom

341

 

dr Mirjana Dejanović, vanr. prof.

u dogovoru sa nastavnikom

341

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu