Rasporedi
  Predavanja
  Konsultacije
  Kolokvijumi
  Ispiti
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Rasporedi > Konsultacije >
Pedagogija

Raspored konsultacija Odseka za pedagogiju za zimski semestar 2017/2018. godine.

Ime i prezime
Termin
Kabinet
 

dr Milica Andevski

ponedeljak 15:00-16:00

utorak
15:00-16:00

100

 

dr Svetozar Dunđerski

ponedeljak
19:00-20:00

četvrtak
08:00-09:00

133

 

dr Zoroslav Spevak

utorak
09:00-10:00

četvrtak
09:00-10:00

133

 

dr Svetlana Kostović

ponedeljak
12:00-13:00

utorak
14.30-15.30

142

 

dr Olivera Gajić

ponedeljak 16:00-17:00

sreda
13:30-14:30

134

 

dr Jasmina Klemenović

utorak
13:00-14:00

petak
13:00-14:00

136

 

dr Olivera Knežević-Florić

utorak
11:00-12:00

sreda
10:00-11:00

142

 

dr Jelena Đermanov

utorak
14:45-15:45

četvrtak
15:45-16:45

144

 

dr Slađana Zuković

ponedeljak 16:15-17:30

sreda
13:15-14:15

142

 

dr Jovana Milutinović

sreda
11:00-12:00

četvrtak
11:00-12:00

143

 

dr Marijana Kosanović

utorak
10:30-11:15

četvrtak
11:00:13:00

144

 

dr Biljana Lungulov, asistent

utorak
15:00-16:00

četvrtak
12:30-13:30

133

 

dr Milena Letić, asistent

ponedeljak 15:30-16:30

četvrtak
17:15-18:15

143

 

dr Stanislava Marić-Jurišin, asistent

ponedeljak
12:00-13.00

petak
9:30-10:30

136

 

Stefan Ninković, asistent

utorak
11:00-12:00

sreda
10:00-11:00

142

 

ma Borka Malčić,  asistent

ponedeljak 08:00-09:00

utorak
13:00-14:00

100

 

ma Nataša Tančić, asistent

ponedeljak
13:30-14:30

utorak
14.30-15.30

100

 

ma Senka Slijepčević
asistent

sreda
13:15-14:15

petak
12:00-13:00

100

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu