Rasporedi
  Predavanja
  Konsultacije
  Kolokvijumi
  Ispiti
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Rasporedi > Konsultacije >
Pedagogija

Raspored konsultacija Odseka za pedagogiju za zimski semestar 2016/2017. godine.

Ime i prezime
Termin
Kabinet
 

dr Radovan Grandić

ponedeljak
15:00-17:00

četvrtak
16:00-18:00

143(51)

 

dr Milica Andevski

ponedeljak
14:00-15:00

utorak
14:00-15:00

100

 

dr Svetozar Dunđerski

ponedeljak
14:00-15:00

četvrtak
8:00-9:00

133(43)

 

dr Zoroslav Spevak

utorak
10:00-11:00

četvrtak
12:00-13:00

133 (43)

 

dr Svetlana Kostović

ponedeljak
12:45-13:45

petak
11:45-12:45

142(50)

 

dr Olivera Gajić

ponedeljak
17:00-18:00

sreda
12:00-13:00

134(44)

 

dr Spomenka Budić

ponedeljak
14:00-15:00

četvrtak
11:00-12:00

134(44)

 

dr Jasmina Klemenović

utorak
13:00-14:00

petak
17:15-18:15

136(46)

 

dr Olivera Knežević-Florić

utorak
10:00-12:00

sreda
10:00-12:00

142(50)

 

dr Jelena Đermanov

četvrtak
14:00-15:00

petak
13:00-14:00

144(52)

 

dr Slađana Zuković

ponedeljak
16.30h-17.30

sreda
13:15-14:15

142(50)

 

dr Jovana Milutinović

sreda
11:00-12:00

četvrtak
11:00-12:00

133(43)

 

dr Marijana Kosanović

utorak
13:30-14:30

četvrtak
13:15-14:15

144(52)

 

dr Biljana Lungulov, asistent

utorak
12:30-13:30

četvrtak
12:30-13:30

133(43)

 

dr Milena Letić, asistent

ponedeljak
15:30-16:30

četvrtak
13:15-14:15

136(46)

  dr Stanislava Marić - Jurišin, asistent Ponedeljak
12.00 -13.00
Petak
09.30 - 10.30
136
 

Stefan Ninković, asistent

četvrtak
14.30-15.30

petak
12:45-13:45

142(50)

 

ma Borka Malčić,  asistent

ponedeljak
8:00-9:00

sreda
16:00-17:00

100

 

ma Nataša Tančić, asistent

ponedeljak
12:00-13:00

petak
12:45-13:45

100

 

ma Senka Slijepčević, asistent

sreda
13:15-14:15

PETAK
13.15 - 14.15

100

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu