Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Srpska književnost

Obaveštenje za master studente
(11.09.2017.)

OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE KOJI ĆE MASTER STUDIJE NA ODSEKU ZA SRPSKU KNJIŽEVNOST UPISATI ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE

Obaveštenje za master studente
(29.05.2017.)

Materijali za kurseve Žanrovi narodne književnosti 1 i 2

Klasifikacija usmene književnosti
Obredne i običajne usmene lirske pesme
Odlike usmene lirike sažetak
Pitanja za Žanrove 1
Pitanja za Žanrove 2
Opšte odlike usmene proze za žanrove narodne književnosti
Bajka odlike žanra za nastavnike
Žanrovi narodne književnosti lirske pesme po vrstama
Žanrovi narodne književnosti 2 - balade i romanse
Epska pesma kao žanr
Žanrovi narodne književnosti 2 - podela epskih pesama prema sadržini i dužini stiha
Žanrovi narodne književnosti 2 - pošljednje vrijeme
Žanrovi narodne književnosti 2 - Smrt despota Vuka
Žanrovi narodne književnosti 2 - Banović Strahinja
Žanrovi narodne književnosti 2 - Filip Višnjić

 

Obaveštenje o polaganju kursa Žanrovi narodne književnosti za stare studente
Obredne i običajne pesme

NOVA PRAVILA pisanja rada za kurseve Predstave o ženi i Srpska drama 20 veka

Obaveštenje - PROGRAM KURSEVA NA MASTER STUDIJAMA U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI
(20.09.2016.)

 1. Esej i kritika u srpskoj književnosti 20. Veka
 2. Uvod u naučni rad
 3. Nove književne teorije

IZ OVOG BLOKA STUDENTI BIRAJU JEDAN PREDMET

 1. Nove nastavne metodologije
 2. Teorija umetnosti kod Srba: 1848-1914
 3. Erotsko i smehovno u narodnoj poeziji
 4. Neoavangardne i eksperimentalne tendencije u srpskoj književnosti 20.veka
 5. Poezija i poetika Milana Dedinca/Dušana Matića
 6. Srpski književni časopisi 20. veka
 7. Uporedno proučavanje južnoslovenskih književnosti
 8. Refleksi usmene književnosti u delu Stevana Sremca
 9. Autobiografije, memoari i dnevnici u srpskoj književnosti 19. i 20. veka

IZ OVOG BLOKA STUDENTI BIRAJU TRI PREDMETA

 1. Kultura, obred, poezija
 2. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – teorijsko aplikativni aspekt
 3. Metodika nastave književnosti i srpskog jezika – praksa 2

IZ OVOG BLOKA STUDENTI BIRAJU DVA PREDMETA

VAŽNE NAPOMENE:
NASTAVA NA MASTERU ODRŽAVA SE TOKOM ZIMSKOG SEMESTA. ČASOVI SE ODVIJAJU PETKOM U POPODNEVNIM SATIMA, SUBOTOM CEO DAN I NEDELJOM PO POTREBI.
PRISUSTVO NASTAVI JE OBAVEZNO. UKOLIKO STUDENT BUDE IMAO VIŠE OD DOZVOLJENIH IZOSTANAKA, KURS ĆE MU SE PONIŠTITI I MORAĆE DA GA SLUŠA IDUĆE ŠKOLSKE GODINE.
KURSEVI KOJI SE ODABERU NEĆE MOĆI DA SE MENJANJU, I NEĆE BITI OMOGUĆEN PRELAZAK SA JEDNOG KURSA NA DRUGI U TOKU SEMESTRA.
SVI PROGRAMI KURSEVA NALAZE SE NA SAJTU FAKULTETA I BIĆE ISTAKNUTI NA OGLASNOJ TABLI PRI ODSEKU ZA SRPSKU KNJIŽEVNOST, DA BI STUDENTI MOGLI BLAGOVREMENO DA SE INFORMIŠU.
PRIJEM UPISANIH STUDENATA I ODABIR PREDMETA BIĆE 5. NOVEMBRA U 11 SATI.

 


 

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu