Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Hungarologija

Obaveštenje - odbrana master rada
(25.09.2017.) 

DUSNOKI ADRIANNA 2017. SZEPTEMBER 28-ÁN 13:15 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A SINKÓ-TEREMBEN (254)

A dolgozat címe/Наслов рада:
Képi reprezentáció és vizuális kommunikáció a középiskolai házi olvasmányok feldolgozásában
(Vizuelna reprezentacija i komunikacija u obradi lektire u srednjoj školi)

A bizottság tagjai/Чланови комисије:
Dr. Hózsa Éva (mentor)
Dr. Horváth Futó Hargita
Dr. Toldi Éva

Obaveštenje - odbrana master rada
(11.09.2017.)

SZALMA JUDIT 2017. SZEPTEMBER 28-ÁN 11:00 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A SINKÓ-TEREMBEN (254)

A dolgozat címe/Наслов рада: ,,Élő szobor vagyok, élő film és élő hangszer..." Az identitáskonstrukció kérdései Ladik Katalin önéletrajzában
(,,Ja sam živa skulptura, živi film i živi muzički instrument..." Konstrukcija identiteta u autobiografiji Katalin Ladik)

A bizottság tagjai/Чланови комисије:
Dr. Utasi Csilla (mentor)
Dr. Hózsa Éva
Dr. Toldi Éva

Obaveštenje - odbrana master rada
(04.09.2017.)

RIZSÁNYI ATTILA 2017. SZEPTEMBER 20-ÁN 11:00 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT A SINKÓ-TEREMBEN (254)

A dolgozat címe/Наслов рада: ,,Qui multorum mores videt et urbes, az használ". ldegenségtapasztalat és énformálás Bethlen Miklós önéletírásában
(,,Qui multorum mores videt et urbes, taj može da bude od koristi". lskustvo stranosti i samooblikovanje u autobiografiji Mikloša Betlena)

A bizottság tagjai/Чланови комисије:

Dr. Utasi Csilla (mentor)
Dr. Hózsa Éva
Dr. Bence Erika

Oproštajna svečanost studenata
(25.05.2017.)

Ballagás a Magyar Tanszéken
2017. 5. 23-án a tanszék negyedéves hallgatói ünnepélyes búcsút vettek. A műsort a 3. évfolyam készítette.

Oproštajna svečanost na Odseku za hungarologiju
23. 5. 2017. u Seminarskoj biblioteci Odseka za hungarologiju su se svečano oprostili studenti 4. godine. Program su priredili studenti 3. godine.

Galerija

Obaveštenje - odbrana master rada
(18.05.2017.)

FEHÉR VIKTOR 2017. MÁJUS 24-ÉN 11:00 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A 265-ÖS TEREMBEN

A dolgozat címe/Наслов рада: A Rákóczi-kultusz a 19. századtól napjainkig (Kult Rakocija od 19. veka do danas)

A bizottság tagjai/Чланови комисије:

Dr. Bence Erika, mentor
Dr. Ispánovics Csapó Julianna, tag
Dr. Rajsli Ilona, tag

PIHE DÓRA 2017. MÁJUS 29-ÉN 8:00 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A SINKÓ-TEREMBEN (254)

A dolgozat címe/Наслов рада: Reneszánsz kori szövegek mobiltechnológiával segített összehasonlító értelmezése az irodalomoktatásban
(Komparativno tumačenje tekstova iz doba renesanse pomoću mobilne tehnologije u književnom obrazovanju)

A bizottság tagjai/Чланови комисије:

Dr. Novák Anikó, mentor
Dr. Horváth Futó Hargita, tag
Dr. Utasi Csilla, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(31.10.2016.)

SURÁNYI EMESE 2016. NOVEMBER 2-ÁN 15 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A SINKÓ-TEREMBEN (254)

A dolgozat címe/Наслов рада: Magyartanítás a sajátos nevelési igényű tanulók aspektusából
(Nastava mađarskog jezika iz aspekta učenika sa posebnim potrebama)

A bizottság tagjai/Чланови комисије:
Dr. Horváth Futó Hargita, mentor
Dr. Hózsa Éva, tag
Dr. Novák Anikó, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(24.10.2016.)

BÍRÓ TÍMEA2016. OKTÓBER 31-ÉN 11 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A MAGYAR NYELVI KÖZPONTBAN (265)

A dolgozat címe/Наслов рада: A lokális tapasztalat (Vajdasági női élettörténetek
összevető elemzése) (Lokalno iskustvo (Komparativno istraživanje ženskih
životnih priča u Vojvodini))

A bizottság tagjai/Чланови комисије:
Dr. Faragó Kornélia, mentor
Dr. Horváth Futó Hargita, tag
Dr. Harkai Vass Éva, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(19.10.2016.)

PECZE ANIKÓ 2016. OKTÓBER 24-ÉN 13.45 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A NYELVI KÖZPONTBAN (265) A dolgozat címe/Наслов рада: Énformálás Márai Sándor Egy polgár vallomásai című önéletrajzi regényében (Самообликовање у роману-аутобиографији
Шандора Марија „Egy polgár vallomásai”)

A bizottság tagjai/Чланови комисије:
Dr. Utasi Csilla, mentor
Dr. Horváth Futó Hargita, tag
Dr. Novák Anikó, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(04.10.2016.)

BOGNÁR DOROTTYA 2016. OKTÓBER 6-ÁN 10.30 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A KÖNYVTÁRBAN (322) A dolgozat címe/Наслов рада: A hazugság-effektusok identitásképző szerepének komparatisztikai vizsgálata – a szövegvilágok összefüggései a huszadik században (Komparativna analiza uticaja efekta laži na identitet likova – uzajamne veze tekstova dvadesetog veka)

A bizottság tagjai/Чланови комисије:
Dr. Hózsa Éva, mentor
Dr. Csányi Erzsébet, tag
Dr. Toldi Éva, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(30.09.2016.)

RICZ NATÁLIA 2016. OKTÓBER 7-ÉN 12 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A SINKÓ-TEREMBEN (254)
A dolgozat címe/Наслов рада: Nyelvvesztés a vajdasági magyar kivándorlók körében(Губљење матерњег језика међу војвођанским мађарским исељеницима)

A bizottság tagjai/Чланови комисије:
Dr. Rajsli Ilona, mentor
Dr. Andrić Edit, tag
Dr. Kovács Rácz Eleonóra, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(20.09.2016.)

FICZE TÍMEA 2016. SZEPTEMBER 28-ÁN 14.15 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A KÖNYVTÁRBAN (322)

A dolgozat címe/Наслов рада: Három női emlékirat (Vágó Márta, Szántó Judit és Illyés Gyuláné visszaemlékezése József Attilára) (Мемоари трију жена (Сећања Марте Ваго, Јудите Санто и супруге Ђуле Иљеш на Атилу Јожеф)

A bizottság tagjai/Чланови комисије:

Dr. Utasi Csilla, mentor
Dr. Horváth Futó Hargita, tag
Dr. Novák Anikó, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(15.09.2016.)

PENOVÁC SÁRA 2016. SZEPTEMBER 22-ÉN 12 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A SINKÓ-TEREMBEN (254)

A dolgozat címe/Наслов рада: Interperszonalitás és önértelmezés. Bori Imre
és Kassák Lajos levelezése / Interpersonalnost i samorazumevanje. Korespondencija
Imrea Borija i Lajoša Kašaka

A bizottság tagjai/Чланови комисије:

Dr. Faragó Kornélia, mentor
Dr. Harkai Vass Éva, tag
Dr. Kovács Rácz Eleonóra, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(14.09.2016.)

OLÁH TAMÁS 2016. SZEPTEMBER 20-ÁN 11 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A SINKÓ-TEREMBEN (254)

A dolgozat címe/Наслов рада: Tolnai Ottó tárgyi univerzumának megjelenése
Nagy József és Urbán András színpadi adaptációiban

Прикази опредмећеног универзума Ота Толнаија у сценским адаптацијама Јожефа Нађа и Андраша Урбана

A bizottság tagjai/Чланови комисије:

Dr. Faragó Kornélia, mentor
Dr. Harkai Vass Éva, tag
Dr. Láncz Irén, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(07.09.2016.)

MORVAI NAGYBALI TAMARA 2016. SZEPTEMBER 28-ÁN 12,30 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT A SINKÓ-TEREMBEN (254)

A dolgozat címe/Naslov rada: A beteg test Árva Bethlen Kata Önéletírásában
(Bolesno telo u autobiografiji Arve Kate Betlen)

A bizottság tagjai/Članovi komisije:

Dr. Utasi Csilla, mentor
Dr. Hózsa Éva, tag
Dr. Bence Erika, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(05.07.2016.)

LÁBADI DÁVID 2016. JÚLIUS 13-ÁN 10 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT A SINKÓ-TEREMBEN (254) A dolgozat címe/Naslov rada: A művészet szerepe a 20-21. századi utópisztikus szövegekben
és az irodalomtanítás távlatai (Uloga umetnosti u utopijskim tekstovima 20. i 21. veka
i perspektive nastave književnosti)

A bizottság tagjai/Članovi komisije:

Dr. Hózsa Éva mentor
Dr. Horváth Futó Hargita, tag
Dr. Ispánovics Csapó Julianna, tag

SZALMA GÁBOR 2016. JÚLIUS 13-ÁN 11,30 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT A SINKÓ-TEREMBEN (254) A dolgozat címe/Naslov rada: Képregény és fogalmazástanítás (Strip i učenje pisanja sastava)

A bizottság tagjai/Članovi komisije:

Dr. Hózsa Éva mentor
Dr. Horváth Futó Hargita, tag
Dr. Toldi Éva, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(07.06.2016.)

SZALMA BRIGITTA 2016. JÚNIUS 15-ÉN 11 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT A KÖNYVTÁRBAN (322)

A dolgozat címe/Наслов рада: A „Szeretet himnuszának” diakrón elemzése a magyar bibliafordításokban (Дијахронска анализа “Химне љубави“ у мађарским преводима Библије)

A bizottság tagjai/Чланови комисије:

Dr. Rajsli Ilona mentor
Dr. Utasi Csilla, tag
Dr. Pásztor Kicsi Mária, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(26.05.2016.)

CSEHÁK MIRELLA 2016. JÚNIUS 8-ÁN 13 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT A KÖNYVTÁRBAN (322)

A dolgozat címe/Naslov rada: Házi olvasmányok feldolgozása élmény- és drámapedagógiai módszerekkel / Obrađivanje lektira sa metodama dramske pedagogije i iskustvenog učenja

A bizottság tagjai/Članovi komisije:

Dr. Novák Anikó, mentor
Dr. Hózsa Éva, tag
Dr. Horváth Futó Hargita, tag

TERNOVÁCZ DÁNIEL 2016. JÚNIUS 2-ÁN 13 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT A SINKÓ-TEREMBEN (254)

A dolgozat címe/Naslov rada: A vizuális reprezentáció alakzatai a kortárs magyar regényben / Formacije vizualnog predstavljanja u savremenom mađarskom romanu

A bizottság tagjai/Članovi komisije:

Dr. Faragó Kornélia, mentor
Dr. Harkai Vass Éva, tag
Dr. Láncz Irén, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(17.05.2016.)

HORVÁTH ÁGOTA 2016. MÁJUS 24-ÉN 11 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT A KÖNYVTÁRBAN (322)

A dolgozat címe/Наслов рада: Vernakuláris nyelvváltozat és kódváltás megváltozott környezetben / Вернакуларни језик и промена језичког кода у промењеном окружењу

A bizottság tagjai/Чланови комисије:
Dr. Kovács Rácz Eleonóra, mentor
Dr. Rajsli Ilona, tag
Dr. Pásztor Kicsi Mária, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(06.11.2015.)

RAJNAI ANITA 2015. NOVEMBER 17-ÉN 11 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT A SINKÓ ERVIN TEREMBEN A dolgozat címe/Наслов рада: Szünet és hezitáció a beszédprodukcióban – Négy interjú spontán beszédanyagának kvalitatív és kvantitatív elemzése

Паузе и хезитације у продукцији говора – Квалитативна и квантитативна
анализа спонтаноговорног материјала у четири интервјуа

A bizottság tagjai/Чланови комисије:

Dr. Pásztor Kicsi Mária, mentor
Dr. Rajsli Ilona, tag
Dr. Kovács Rácz Eleonóra, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(26.10.2015.)

ZABOS ÁKOS 2015. OKTÓBER 28-ÁN 17 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT A SINKÓ ERVIN TEREMBEN A dolgozat címe/Наслов рада: A Z generáció és az irodalmi szövegek befogadásaGeneracija Z i recepcija književnih tekstova A bizottság tagjai/Чланови комисије:

Dr. Horváth Futó Hargita, mentor
Dr. Hózsa Éva, tag
Dr. Utasi Csilla, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(20.10.2015.)

KOVÁCS HÉDI 2015. OKTÓBER 26-ÁN 11,30 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT A SINKÓ ERVIN TEREMBEN A dolgozat címe/Наслов рада: А műfajok átjárhatóságának aspektusai és az individuummá válás lehetetlenségének tényezői Háy János prózájában

(Аспекти прелаза између жанрова и немогућност формирања индивидуа у прози Јаноша Хаја)

A bizottság tagjai/Чланови комисије:

Dr. Faragó Kornélia, mentor
Dr. Harkai Vass Éva, tag
Dr. Horváth Futó Hargita, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(13.10.2015.)

FEHÉR DOROTTYA 2015. OKTÓBER 22-ÉN 10 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT A SINKÓ ERVIN TEREMBEN A dolgozat címe/Наслов рада: Danyi Magdolna költészete Poezija Magdolne Danji

A bizottság tagjai/Komisija:

Dr. Faragó Kornélia, mentor
Dr. Harkai Vass Éva, tag
Dr. Láncz Irén, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(25.9.2015.)

ANDREA ZOLCER braniće master rad pod naslovom A TRAUMA ELBESZÉLÉSE DRAGOMÁN GYÖRGY REGÉNYEIBEN (NARACIJA TRAUME U ROMANIMA ĐERĐA DRAGOMANA) u sredu 30. septembra  2015. godine sa početkom u  12 časova u sali Ervina Šinka (254/2,5) na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, dr Zorana Đinđića br. 2.

Komisija:
Dr Eva Toldi, vanredni profesor, mentor
Dr Eva Hoža, redovni profesor
Dr Erika Bence, vanredni profesor

HAJNALKA KONC braniće master rad pod naslovom GION NÁNDOR IFJÚSÁGI REGÉNYEI (OMLADINSKI ROMANI NANDORA GIONA) u utorak 29. septembra  2015. godine sa početkom u  14 časova u sali Ervina Šinka (254/2,5) na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, dr Zorana Đinđića br. 2.

Komisija:
Dr Eva Toldi, vanredni profesor, mentor
Dr Erika Bence, vanredni profesor
Dr Hargita Horvat Futo, docent

Obaveštenje - odbrana master rada
(24.9.2015.)

RITA PAROCI braniće master rad pod naslovom Tájszavak és táji frazémák Mikes Kelemen Törökországi leveleiben (Dijalekatske reči i frazeme u delu „Pisma iz Turske“ Kelemena Mikeša) u utorak, 29. septembra 2015.  godine sa početkom u 11 časova u Sali Ervina Šinka  Odseka za hungarologiju (254) na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, dr Zorana Đinđića br. 2.

Komisija:
Dr Ilona Rajšli
Dr Čila Utaši
Dr Marija Pastor Kiči

Obaveštenje - odbrana master rada
(06.7.2015.)

BENCSIK TIMEA 2015. JÚLIUS 15-ÉN 10 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT A SINKÓ ERVIN TEREMBEN A dolgozat címe/Наслов рада: Diáknyelvi attitűdök Bácskossuthfalván,
Nemesmiliticsen és Pacséron / Stavovi učenika prema govornom jeziku učenika
i slengu u Staroj Moravici, Pačiru i Svetozar Miletiću

A bizottság tagjai/Članovi komisije:

Dr. Kovács Rácz Eleonóra, mentor
Dr. Rajsli Ilona, tag
Dr. Pásztor Kicsi Mária, tag

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu