Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA SOCIOLOGIJA RELIGIJE


1.Određenje religije
2. Struktura religije
3. Funkcije religije
4. Teorijske orijentacije u izučavanju religije
5. Sociološki pristup religiji
6. Funkcionalistička teorija religije
7. Strukturalistička teorija religije
8. Marksistička teorija religije
9. Teorije socijalizacije, lišavanje i nadoknade i simboličke interakcije
10. Zvanična i nezvanična religija
11. Psihološki i sociološki pristup religiji
12. Religija i ideologija
13. Maks Veber i problem etičke racionalizacije religije
14. Veberova teza o značaju protestantske etike i njena kritika
15. Nastanak, razvoj, karakteristike i tipologija sekti
16. Novi religijski pokreti
17. Problem preobraćenja
18. Određenje sekularizacije i njeni pokazatelji
19. Razlike između ateista, pravoslavnih i protestanata u Srbiji
20. Religija i zdravlje
21. Crkva i država, religija i društvo
22. Religija i obrazovanje
23. Religja i solidarnost, Emil Dirkem
24. Uloga žene u verskim pokretima
25. Religija, brak i porodica
26. Indikatori religioznosti
27. Verska tolerancija
28. Religija i psihičko zdravlje, rezultati istraživanja
29. Religioznost građana Srbije i konfesionalno deklarisanje, rezultati istraživanja
30. Verske zajednice u Srbiji i verska distanca
31. Slika o Bogu u stavovima opšte populacije, rezultati istraživanja
32. Efekti religijskog vaspitanja na osobine ličnosti, rezultati istraživanja
33. Verski mešoviti brakovi i problem identiteta
34. Stil života kao indikator religioznosti
35. Oblici postojanja religije

Obavezna literatura:

  1. Šušnjić, Đuro: Religija I –II. Beograd: Čigoja štampa, 1998.
  2. Kuburić, Zorica: Religija, porodica, mladi. Beograd: Čigoja štampa, 2007.
  3. Hamilton, Malkom: Sociologija religije. Beograd: Clio, 2003.
  4. Cvitković, Ivan: Sociologija religije. Sarajeva: DES, 2004.
  5. Vukomanović, Milan: Sveto i mnoštvo: izazovi religijskog pluralizma. Beograd: Čigoja, 2001.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu