Rasporedi
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Odbrane magistarskih teza i doktorskih disertacija

2018.
Odbrana doktorske disertacije
Albina Milanov - 20.02.2018. u 12:00h
Sonja Ivković - 9.02.2018. u 11:00h
Ivana Pajić - 26.01.2018. u 13:00h
Dušana Šarčević - 26.01.2018. u 13:00h
Jelena Sokić - 19.1.2018. u 10:00h

Odbrana magistarske teze


Arhiva
2017.
2016.
2015.
2014.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu