Rasporedi
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Odbrane magistarskih teza i doktorskih disertacija

2017.
Odbrana doktorske disertacije
Tatjana Mihajlov - 27.10.2017. u 10:00
Ivana Novakov - 23.10.2017. u 15:00
Lela Vuković - 23.10.2017. u 12:00
Stefan Pajović - 12.10.2017. u 15.00
msr Jasna Kapelan - 05.10.2017. u 12.30
mr Vanja Manić Matić- 14.09.2017. u 12:00
Snežana Bulat
- 22.05.2017. u 11:00
mr Katica Darmanović - 15.05.2017. u 14:00
Ivana Ignjatović - 09.05.2017. u 12:00
Natalija Šarko-Golubović - 10.04.2017. u 15:00
Katalin Ozer - 31.03.2017. u 10:00
Ivana Janjić - 17.03.2017. u 12:00
Stefan Ninković - 16.03.2017. u 12:00

Odbrana magistarske teze

Blažan Stjepanović - 02.06.2017. u 13:00

Arhiva
2016.
2015.
2014.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu