Одсеку за словакистику одобрен међународни пројекат из програма Еразмус плус – партнерства за сарадњу

Опште

Одсеку за словакистику одобрен међународни пројекат из програма Еразмус плус – партнерства за сарадњу

Innovation and Optimization of Educative Tools and Resources in The Field of Slovak Language Education Beyond The Territory of Slovakia

(2021-1-SK01-KA220-HED-000032157)

Пројекат Иновација и оптимализација образовних алата и ресурса у области наставе словачког језика изван територије Словачке под руководством проф. др Катарине Жењухове из Трнаве, заснива се на партнерству три високошколске установе: координатора пројекта – Универзитет „Св. Ћирило и Методије“ у Трнави, Словачка Република (Филозофски факултет, Катедра словачког језика и књижевности), и два страна партнера – Универзитет у Новом Саду (Филозофски факултет, Одсек за словакистику) и Универзитет у Љубљани (Филозофски факултет, Одсек за славистику).

Циљ пројекта јесте да се унапреди академска настава словачког језика ван територије Словачке у већинском простору партнерских универзитета. Универзитет „Св. Ћирило и Методије“ у Трнави располаже кадровима који се баве методама наставе словачког језика, чија истраживања су допринела развоју и квалитету наставе у срединама са другим већинским језиком. Циљ пројекта јесте презентација стечених сазнања у специфичним околностима изучавања језика, као и увођење иновација у савремене наставне методе квалификованих наставника словачког језика ради превазилажења језичких баријера уз помоћ оптималних начина изучавања словачког као страног или матерњег језика с освртом на специфичности језика партнерске земље. У току пројекта ће бити сачињени и предложени адекватни наставни материјали и алати за специфично изучавање словачког језика, чијом применом ће се унапредити образовање студената и њихова способност за писмено и усмено језичко изражавање, развијаће се позитиван однос према словачком језику и култури, побољшаће се и наставни резултати академског особља усавршавањем или обезбеђивањем савремених и иновативних образовних алата и ресурса. У случају наставе словачког језика у окружењу где је већински језик још један генетски близак словенски језик, посебан акценат треба ставити на утицај негативне интерференције. Полазна тачка за осмишљавање ефикаснијег модела наставе словачког језика биће анализа већинског језика и досадашњег практичног искуства наставника у партнерским земљама, као и анализа интеркултуралних феномена који отежавају наставу.

Реализација пројекта ће трајати 36 месеци почев од 16. маја 2022. године. Чланови пројектног тима с Филозофског факултета у Новом Саду су: проф. др Јасна Ухларик (руководилац пројектног тима из Србије), проф. др Ана Макишова, доц. др Даниела Марчок, доц. др Зузана Тирова и др Ана Маргарета Лачок.

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/561/erasmus-logo-1.png
Врх стране