Социјални рад

- СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Социјални рад

Пријемни испит  ОАС Социјални рад
Полажу се два теста - тест опште информисаности и тест знања. Кандидат бира да ли ће полагати тест знања из социологије или из психологије. Тест знања носи 45 бодова, а тест опште информисаности 15.

Литература за пријемни (наведена и новија издања):
- Група аутора (2011). Социологија, за III разред средњих стручних школа и IV разред гимназије. Београд: Завод за уџбенике.
- Рот, Никола и Славољуб Радоњић (2008). Психологија, уџбеник за други разред средњег образовања. Београд и Нови Сад: Завод за уџбенике и наставна средства.

Пријемни испит траје 90 минута.

 

Врх стране